Климатик в превозното средство

Електрическите опции на вашия автомобил (размразител за задното стъкло, климатик, фарове и др.) работят благодарение на енергията от двигателя. Поради това, не ги използвайте, ако действително не е необходимо. Когато климатикът работи на най-висока степен, той изразходва 30% повече енергия. В допълнение, охлаждащите течности, използвани за производство на студен въздух (понастоящем хидрофлуорокарбонати), са големи замърсители и са сред тези, отговорни за разрушаването на озоновия слой.Свидетели сме на средно 30% изтичане на тези флуиди годишно. Нещо повече, доколкото климатикът се използва главно, когато е много горещо, той утежнява феномена на градското замърсяване. Препоръчително е да изберете отварянето на прозорците или на покрива, но трябва да знаете, че това може да доведе до 5% увеличение на разхода на гориво. Все пак това е по-малко, отколкото ако ползвате климатика. 

За да се намали използването на климатик:

  • по възможност паркирайте на сянка;
  • преди включване на климатичната система, отворете прозорците, за да може топлината да излезе от купето. Все пак не забравяйте да затваряте прозорците, когато карате с включен климатик;
  • убедете се, че зададената температура е ограничена до 4 или 5°C под външната температура;
  • ако не е прекалено топло, изключете автоматичния контрол на климатика, за де се избегне непрекъснатото му действие винаги, когато вътрешната температура надхвърли зададената;
  • ако е много горещо, използвайте настройката „рециркулация” (в ръчен режим на климатика), тъй като чрез повторното използване на студения въздух от купето вие намалявате енергията, изразходвана от системата.

 

Въздействие върху околната среда

Изтичането на хладилни газове е много вредно за околната среда. Действително изтичането на един грам хладилен газ е еквивалентно на 1300 г CO2, изпуснат в атмосферата. Когато включите климатика, вие увеличавате емисиите на CO2 с 30 г на км (за сравнение 176 г/км за автомобил от среден клас). Това води до увеличение на емисиите парникови газове с 10% до 15% годишно.

 

 

Еко карта