Не изхвърляйте използвано готварско олио

Освен че замърсява водата, готварското олио се натрупва в канализацията и я запушва. Изхвърлянето на употребени мазнини в канализацията е забранено и от закона. За да избегнете такива неприятности, можете се снабдите с утаител за мазнини. За да избегнете множество проблеми (задръстена канализация, неизползваеми утаители за мазнини и др.), е важно да ограничавате изхвърлянето на мазнини и олио, винаги когато това е възможно. Също така трябва да не смесвате хранително масло с минерални или синтетични масла. За да изхвърлите лесно течни мазнини в класическите чували или кофи за отпадъци, трябва да ги съхранявате в използвани бутилки или други съдове. За ограничени количества мазнини съществуват биоензимни препарати за разграждане на органични мазнини. Както при компоста, тези препарати разграждат мазнините благодарение на действието на бактерии.

Ще избегнете проблеми, свързани с лошата миризма от запушена канализация. Ще спестите разходи за подновяване или ремонт на тръбите. Запушването може да блокира водопречиствателните системи, да увеличи разходите по почистване и да предизвика инциденти с поддържащия персонал.

 

Въздействие

Замърсяване на водата. Запушена канализация, запълнени септични ями, ако има такива, причиняват лош мирис.

 

 

Еко карта