Вашите покупки – устойчиви материали и рециклиране

Зелено пазаруване

Важно е внимателно да се  следи  състава на материалите, от които са изработени вашите поръчки: биха могли да се селекционират естествени, подлежащи на рециклиране материали като дърво, метал, картон, някои видове хартия. Продукти, изработени от многобройни материали трудно се рециклират. Стоки от естествени материали рядко се поддават на рециклиране. Естествените материали или материали, които не са претърпели съществена предварителна преработка като дърво и метал, се оказват по-устойчиви и издръжливи. Но бъдете внимателни когато поръчвате или купувате дори канцеларски принадлежности – дъски, химикалки и др.

 

   
 
 

Когато купувате предмети от дърво, картон или хартия, обърнете внимание на етикетите FSC или PEFC, които гарантират както произход от устойчиво управлявани гори  така и зачитане на установени икономически и социални критерии.

 

За предпочитане е да се купуват продукти, които се поправят с лекота, а не изискват систематична подмяна при най-лека повреда. В този контекст ще отбележим и провеждането на специализирани социални семинари за ремонти. Позаинтересувайте се във вашето непосредствено обкръжение. Изберете, например, папки, направени от рециклиран картон, покрити вероятно с рециклирана хартия или папки със спирала.

Обръщайте внимание и на еко-етикетите, който отбелязват нивото на въздействие върху околната среда като например  EU Ecolabel или Nordic Swan; интересни са и местните еко-лейбъли като  Blauer Engel, Nederlandse Milieukeur, Австрийски екологичен лейбъл и т.н...   

Ефективност на разходите

  • Поправете сами вашето офис оборудване вместо да го давате навън; по този начин ще направите спестявания

Въздействие върху околната среда

  • Редуциране на процеса на генериране на отпадъци
  • Защита на природата: опазването на горите и огромното им биоразнообразие е всъщност съхраняване на нашите „зелени дробове“.
  • Редуциране на употребата на първични суровини
  • Намаляване на замърсяването
 
 

Еко карта