Търговска политика на хотела

Управление и мониторинг на „зелено пазаруване“ за хотела

Осъществяването на търговска политика, съобразена с екологични стандарти, които правят промоция на  принципите за справедлива търговия, по отношение на  продукти, предназначени за хотела, изборът на продукти с екологични сертификати, това са ценни за качествата на хотела и хотелското обслужване стандарти. За съжаление, екологичните сертификати не винаги са достатъчни,  за да гарантират екологосъобразен  продукти, от където произтича и необходимостта от директна работа с местни, независими организации, които прилагат еко-съобразени практики; това е съществен начин за насърчаване на тяхното функциониране.

Поради тази причина

 • Следете редовно появата на нови еко-продукти.
 • Без колебание изисквайте мостри, тествайте продукти и правете сравнение с познатите ви вече производства.
 • Събирайте непрестанно информация за иновативни продукти, тествани от вас или от ваши колеги (препоръчани от професионална литература) независимо от техния евентуален потенциал.
 • Поръчвайте продукти, които във висока степен отговарят на вашите нужди и поддържайте списък, включващ всички ваши инициативи за подобряване на търговската политика ма хотела. Не забравяйте, че закупуването на продукти от далеко или от чужбина, независимо от екологичния сертификат, не е подходящ подход, защото замърсяването, причинено от транспорта, често напълно унищожава положителния ефект усилията за устойчивост на производителите; опитайте се да идентифицирате идентични продукти, произведени във вашия регион.

 

При поръчка, вие бихте могли:

 • Да пазарувате от борси.
 • Да избягвате индивидуални пакети и други опаковки; заместете ги с насипни продукти или големи пакети.
 • Да се фокусирате върху свежи продукти, избягвайте продукти с добавки, гарантиращи тяхното съхранение.
 • Да избягвате предварително приготвени храни (минали през кухненска обработка), които в последствие изискват висока енергийна консумация за гарантиране на техния жизнен цикъл както и многобройни опаковки.
 • Да купувате продукти на екологичното земеделието, за да насърчавате развитието на земеделски техники, съобразяващи с нормите за опазване на околната среда.
 • Да насърчавате търговията в региона. 

Въздействие върху околната среда

 • Редуциране на транспорта, генериращ вредни газове, поставяйки акцент върху местната търговия
 • Редуциране на отпадъци при покупка на продукти на едро, по тази начин избягвате многобройните опаковки

Еко карта