Инспектиране и поддържане на водната система

Инспектирайте редовно съоръженията. Обслужващият персонал е задължен да инспектира редовно тоалетни, бани и други съоръжения под тяхна отговорност. Техническа инспекция клапи, тръби, вентилатори и подобни технически съоръжения. Ремонтиране и смяна на повредените съоръжения.

 

Водните системи и съоръжения трябва да бъдат проверявани поне веднъж на шест месеца, включително и всички свръзки (Business Link, 2011). Специално внимание изискват следните елементи:

  • Тоалетните цистерни
  • Всички кранове
  • Съоръженията за изпразване на басейни
  • Контролните системи за отвеждане на урина
  • HVAC схеми (преди всичко обменниците на топлина)


Малокалибрените съоръжения би трябвало да бъдат инспектирани от управленския или почистващ персонал. Почистващият състав трябва да бъде обучен да идентифицира и да докладва за всякакъв тип дребни или по-едри повреди – неизменна част от техните рутинни професионални задължения. Течащи тоалетни (например изпускащи клапани) са често срещани явления, но трудно се откриват. Естествени цветни субстанции би трябвало да бъдат прибавяни към водата в цистерните, за да откриват по-сигурно слаби течове в тоалетните чинии. Водомерите биха могли да бъдат проверявани през нощта (~00:00) или рано сутрин (~05:00),  за да се идентифицират неочаквани консумации на вода в период на много слаба употреба на вода, което би могло да показва течове.

При едрокалибрените съоръжения, визуалната инспекция на достъпните връзки вероятно ще трябва да бъде съпроводена от по- усложнена проверка, за да се открият течове и възможности за течове и да се коригират чрез интензивен ремонт на мрежата. Методите за подобна инспекция включват специализиран детектор за течове с кабели и силно абсорбиращи чувствителни кранове за идентифициране и на най-незначителните течове (EC, 2012).

 

Автоматични системи за откриване на течове базирани на  детектори – кабели или „водни бушони“, които прекъсват потика вода при непредвидими течове, могат да бъдат инсталирани паралелно с водните системи още при строителството или при основни ремонти на главните системи. „Водните бушони“ могат да откриват слаби течове – например два литра вода, изтекла в рамките на час.

 

Въздействия върху околната среда

  • Спестяване на вода благодарение на идентифицирани  течове

 

Намалени разходи

Ритъм на изтичане на водата на дневни/годишни количества отпадъци от различните видове течове

Описание на течовете

Ритъм на изтичане

Дневни загуби на вода

Годишни загуби на вода

Цена на годишна база

 

L/min

L/hour

L

m3

EUR

Една капка на сек

0.003

0.17

4

1.5

2.92

Капки, които преминавт в поточе

0.063

3.8

90

33

65.70

1.5 mm diam. поточе

0.22

13.3

320

117

232.36

3 mm diam. поточе

0.68

41

985

360

719.06

6 mm diam. поточе

2.43

146

3500

1 278

2 555.00

Source: Derived from data in Cridge (2000).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еко карта