Мониторинг на водата

Течащи канализационни системи и съоръжения могат да увеличат значително водната консумация, в резултат на което да причинят значителни разходи. Течаща тоалетна може да предизвика до  750 литра на ден  загуби (ITP, 2008), в сравнение с  30 литра на ден  за пет пълноценни отваряния на кранчето в тоалетна с ниска консумация на вода в стандартна хотелска стая. Непрестанно течащ кран причинява загуби от  70 литра вода на ден; изчислено е, че в стандартно голям хотел само течащите кранове  могат да повишат консумацията на вода с  5 % –  т.е. 15 литра вода на стая, на нощ (Smith et al., 2009). Преглед на осем хотела в България  установява, че постоянните течове представляват между  32 % и 68 % от водната консумация (EC, 2009). Кухните също могат да бъдат източник на значителни източници на водна консумация и течове.

Водните загуби, дължащи се на течове, с лекота могат да бъдат идентифициране чрез програма за ефективен мониторинг/преглед и системно поддържане, което представлява следното.
 

  • Ежедневно прилагане на процедура за проверка и докладване  от почистващия персонал на евентуални течове – напр. течащи кранчета в тоалетната.
  •  Подробни периодични инспекции за идентифициране на скрити течове, включително и преглед на връзки и други чувствителни места по системата. За големите съоръжения  техниците би трябвало да прилагат системи за тестване, които предполагат употреба на специализирани инструменти – водомери и др.

 

Мониторинг и последващо формулиране на препоръки, свързани с консумацията на вода, са първа и важна стъпка за подобряване на ефективността на водната консумация.

Записвайте периодично нивата на водната консумация (ежедневно, ежеседмично. ежемесечно), за да идентифицирате всички типове нередности. Проверявайте консумацията в спокойни периоди (сутрин рано или вечер късно), за да установите течове.

Разпределете съоръженията на зони, инсталирайте допълнителни измерващи устройства и периодично проверявайте консумацията на вода..

В допълнение към основните зони, важни за консумацията на вода, трябва да имате предвид и следните:

  • кухни
  • перални помещения
  • обществени тоалетни
  • басейни
  • системи за отвеждане на пара в зоните за разпределение на топлина.

 

За по-подробен одит на водна консумация и течове  в големи помещения са необходими допълнителни измерващи съоръжения. Сравнително евтини механични водомери могат да бъдат инсталирани  в разпределителната система  и да бъдат периодично замествани, ако е необходимо. Инсталирайте постоянно действаща система за контрол с автоматично записване на данни във всички зони с допълнителни инсталации.

Намалени разходи

Спестяването на разходи от консумация на топла вода  е значително по-високо от данните със  студена вода. За среден бизнес в ресторантьорство и болнични заведения пълната стойност на консумираната вода  и поставените подходящи инсталации стигат до цени десет пъти по-високи от цените на доставените количества.  (Smith et al., 2009).

Еко карта