Authentic Bulgaria

Интернет страница: http://www.authenticbulgaria.org

 

Описание на сертификата

Философията на "Автентична България" е създадена в подкрепа на качеството и оригиналния туристически продукт на базата на няколко основни ценности - професионализъм в обслужването и истинско българско гостоприемство, безупречно качество на обслужване, отговорно отношение към околната среда и постоянен стремеж за подобряване на работната среда.

Оценката на предприятията се извършва в следните области:

  • обслужване на клиенти
  • съоръжения и оборудване
  • управление на околната среда
  • управление на персонала
  • културни аспекти
  • бизнес устойчивост

 

Географско ниво на разпознаване:

България

 

Обосновка / Проверка / Доказателство за придържане:

  • Годишен одит, включително проверка от таен клиент.

 

Целеви групи

Размер: всички размери

Сектори на дейност: Хотели и винарни