BIO HOTELS

Интернет страница: http://www.biohotels.info

БИОХОТЕЛИ е най-голямата асоциация на еко-приятелски хотели: със седем "основни дейности ", близо 100 био хотели в седем европейски страни предлагат всичко, което искате за органична ваканция, семейна почивка, уелнес уикенд, конференция или зелена  среща и екологично ориентирана услуга за бизнес пътници. Дори сватби и различни събития се провеждат в най-красивите кътчета с БИО ХОТЕЛИ: на брега на морето, в планината или в прекрасни природни условия.

Описание на инструмента

Био хотели е първата международна група от хотели със сертифицирана органична маркировка въз основа на строги критерии:

  • 100% органична храна
  • 100% органична напитка
  • една сертифицирана биологична естествена козметична линия
  • сертифицирана биологична естествена козметика в зоната за гости
  • управление на отпадъците
  • заверка от Агенция за контрол всяка година
  • екологичното съзнание
  • нехранителни препоръки

 

Критериите са установени и общи за всички хотели. Те се сертифицират всяка година от Агенция за контрол и въз основа на това те получават биомаркировката Биохотели.

 

Географско ниво на разпознаване

Международно

 

Обосновка / Проверка / Доказателство за придържане

Екомаркировката Био хотел е гарантирана за 1 година.

Годишно сертифициране

 

Целеви групи

Размер: всички размери

Сектори на дейност: хотели