ECOCAMPING

Интернет страница: http://www.ecocamping.net

Описание на инструмента

ЕКОКЪМПИНГ е EMS (Система за управление на околната среда), която е специално разработена за къмпинги. През 1999 г., 20 къмпинги от Бодензее и Лаго Маджоре са получили етикета на ЕКОКЪМПИНГ. В продължение на две години, ЕС подкрепи разработването на цялостна EMS, базирана на EMAS и адаптирана към нуждите на къмпинги. За да се разшири обхватът на инициативата, асоциация ЕКОКЪМПИНГ бе създадена от четири къмпинг асоциации и четири екологични организации през 2002 г. Националните асоциации на къмпинг индустрията са инициаторите, които отговарят  за изпълнението на програмата ЕКОКЪМПИНГ. Близък контакт се поддържа с местните власти и различни отдели на Европейската комисия. ЕКОКЪМПИНГ се включва активно в развитието на европейската екомаркировка за къмпинги.

Асоциацията ЕКОКЪМПИНГ присъжда сертификат  ECOCAMPING на къмпинги, които са ангажирани с хартата за качество на околната среда.

Целите на  ЕКОКЪМПИНГ са както следва:

  • да извършва всеобхватен контрол на качеството на околната среда и на обслужването
  • да се консултира с други партньори
  • да изготви план за действие, включващ мерки за подобрение
  • да събира информация за потреблението на вода, използването на енергия и рециклиране на отпадъците, с цел да се постигнат резултати в управлението на околната среда
  • да се извърши проучване на удовлетвореността сред къмпингуващите гости

 

Географско  ниво на разпознаване:

Австрия, Германия, Италия и Швейцария

 

Обосновка / Проверка / Доказателство за придържане

  • сертификатът ЕКОКЪМПИНГ е валиден в продължение на 3 години;
  • Проверка, извършена от одитор на ЕКОКЪМПИНГ

 

Целеви групи

Размер: всички размери

Сектори на дейност: къмпинги