Green Globe

Интернет страница: http://greenglobe.com

 

Описание на инструмента

Зелен глобус  се позиционира на пазара като стандарт за управление на устойчивост в туристическата индустрия.

Критериите са както оперативни, така и организационни. Те се организират от 4 теми, които са разделени в критериите. За всеки критерий те са свързани с набор от показатели за съответствие, които позволяват на организацията и на одитора да оценят  нивото на съответствие както с критериите, така и със сертификата.

Критериите обхващат следните четири теми:

 • устойчиво управление
 • културно наследство
 • социално-икономически
 • околна среда

Критериите и показателите са еднакви в целия свят; те се преразглеждат всяка година, за да се гарантира най-високо международния стандарт.

Една особеност на сертификата е, че членството включва маркетингови услуги.

 

Географско ниво на разпознаване:

международно

 

Обосновка / Проверка / Доказателство за придържане

 • Сертификатът се дава за една година, с годишен одит от акредитиран одитор Зелен глобус.
 • Процесът на одит е в съответствие с ISO 19 011 и в пълно съответствие с ISO17021

 

Целеви групи

Размер: всички размери

Сектори на дейност:

 • Атракция
 • Бизнес (Всички Продажби /на дребно)
 • Конгресен център, места за срещи
 • Ккруизни кораби (река и океан)
 • Голф игрище
 • Хотели и курорти
 • Срещи и събития
 • Организация
 • Ресторант
 • Spa, здравен център
 • Транспорт (масов транспорт, автобусни компании, лимузини, коли под наем)
 • Туристическа индустрия (туроператори, компании за управление на дестинацията, срещи и стимулираща индустрия)