Green Key

Интернет страница: http://www.greenkey.global

 

Наградата Зелен ключ  е водещ стандарт за отлични постижения в областта на екологичната отговорност и устойчиво функциониране в рамките на туристическата индустрия. Този престижен сертификат представлява ангажимент от страна на бизнеса, че техните туристически обекти ще се придържат към строгите критерии, предвидени от Фондацията за екологично образование (FEE). Зелен ключ  означава обещание на обекта към неговите гости, че след като са избрали да останат с него, те помагат да се направи разлика на ниво околна среда и устойчиво развитие. Високите екологични стандарти, които се очакват от тези предприятия се поддържат чрез строга документация и чести проверки.

 

Описание на инструмента

Зеленият ключ  е първият международен сертификат за  околна среда за туристическо настаняване (хотели, къмпинги) и доброволна маркировка въз основа на строги критерии:

 • политика за околната среда;
 • управление на водите;
 • управление на отпадъците;
 • управление на енергията;
 • мениджъри за покупки;
 • екологичното съзнание.

Критериите са установени на международно ниво и са общи за всички страни. Те се преразглеждат всяка година, за да отговарят на екологичните изисквания на Фондацията за екологично образование (FEE). Тази преоценка се извършва съвместно с всички национални координатори на екомаркировката.

 

Географско ниво на разпознаване

Международно

 

Обосновка / Проверка / Доказателство за придържане

 • зеления ключ се предоставя в продължение на 1 година.
 • Годишен доклад за одит

 

Целеви групи

Размер: малки, средни или големи организации

Сектори на дейност:

 • Хотели
 • Къмпинги
 • Обзаведени стаи
 • Вили
 • Атракции