Green Lodge

Интернет страница: http://www.baatbg.org/green-lodge/38/49

 

Описание на инструмента

Зелена къща е сертификат, който се издава на къщи за гости и малки хотели, които отговарят на устойчивата екомаркировка за туризъм ЕСЕАТ и стандартите за качество Eurogites. Домакини на тези къщи са местни хора, които имат специално внимание към местната природа и култура.

Сертификатът оценява в следните области:

  • Поддръжка на органичното земеделие
  • Ефективно използване на енергията и водата
  • Политиката за намаляване на активните отпадъци
  • Принос за опазване на природата
  • Съсредоточаване върху културното наследство
  • Принос към местната икономика
  • Екологично информационно обслужване на гостите
  • Непрекъснато подобряване на екологичните показатели

 

Географско ниво на разпознаване

България

 

Обосновка / Проверка / Доказателство за придържане

  • Сертификатът е валиден за срок от три години
  • Одит на всяка трета година

 

Целеви групи

Размер: Микро, малки и средни предприятия

Сектори на дейност: Хотели и къщи за гости