Austrian Ecolabel for Tourism

Интернет страница: www.umweltzeichen.at/cms/en/tourism/content.html

 

С австрийската екомаркировка за туризъм е създаден етикет за качество през 1996 г., с придобиването на което на туристическите предприятия в Австрия се предлага възможност  да покажат загриженост за управлението на околната среда. Документите за критериите са разработени за различни сектори: настаняване, гастрономия, кетърингови събития, къмпинг, подслон в хижи, туристически оферти и зелени срещи и зелени събития.

 

Критерии

Основното изискване за присъждане на екомаркировката е законосъбразността  на всички съответни закони и разпоредби. Освен това, има каталог на изисквания, които предоставята холистична оценка на стопанството в следните области:

  •  Общо управление / Управление на околната среда
  • Енергия, вода, отпадъци, въздух, шум, офис;
  • Почистване, химия, хигиена;
  • Изграждане и жилища, обзавеждане;
  • Храни / кухня;
  • Трафик и открито пространство;
  • Семинар и уелнес.

Задължителните изисквания са - в зависимост от вида на бизнеса и офертата - представени в задължителните изисквания. В допълнение към това, в зависимост от специфичното състояние на стопанството, то се занимава с по-задълбочени незадължителни критерии.