Зелени марки

Филтър: A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Покажи всички

Austrian Ecolabel for Tourism

Интернет страница: www.umweltzeichen.at/cms/en/tourism/content.html

 

С австрийската екомаркировка за туризъм е създаден етикет за качество през 1996 г., с придобиването на което на туристическите предприятия в Австрия се предлага възможност  да покажат загриженост за управлението на околната среда. Документите за критериите са разработени за различни сектори: настаняване, гастрономия, кетърингови събития, къмпинг, подслон в хижи, туристически оферти и зелени срещи и зелени събития.

Виж

Authentic Bulgaria

Интернет страница: http://www.authenticbulgaria.org

 

Описание на сертификата

Философията на "Автентична България" е създадена в подкрепа на качеството и оригиналния туристически продукт на базата на няколко основни ценности - професионализъм в обслужването и истинско българско гостоприемство, безупречно качество на обслужване, отговорно отношение към околната среда и постоянен стремеж за подобряване на работната среда.

Виж

BILAN CARBONE

Интернет страница: http://www.associationbilancarbone.fr

Описание на инструмента

Методът на Bilan Carbone позволява да:

  • се прави оценка на емисиите на парникови газове от дадена дейност, услуга или продукт, като ги оценява в "тона въглероден (CO2) еквивалент" и потреблението на енергия категория по категория;
  • предвиждат се действия, необходими за намаляване емисиите на парникови газове (CO2) – въглероден диоксид и консумацията на енергия.
Виж

BIO HOTELS

Интернет страница: http://www.biohotels.info

БИОХОТЕЛИ е най-голямата асоциация на еко-приятелски хотели: със седем "основни дейности ", близо 100 био хотели в седем европейски страни предлагат всичко, което искате за органична ваканция, семейна почивка, уелнес уикенд, конференция или зелена  среща и екологично ориентирана услуга за бизнес пътници. Дори сватби и различни събития се провеждат в най-красивите кътчета с БИО ХОТЕЛИ: на брега на морето, в планината или в прекрасни природни условия.

Виж

ECOCAMPING

Интернет страница: http://www.ecocamping.net

Описание на инструмента

ЕКОКЪМПИНГ е EMS (Система за управление на околната среда), която е специално разработена за къмпинги. През 1999 г., 20 къмпинги от Бодензее и Лаго Маджоре са получили етикета на ЕКОКЪМПИНГ. В продължение на две години, ЕС подкрепи разработването на цялостна EMS, базирана на EMAS и адаптирана към нуждите на къмпинги. За да се разшири обхватът на инициативата, асоциация ЕКОКЪМПИНГ бе създадена от четири къмпинг асоциации и четири екологични организации през 2002 г. Националните асоциации на къмпинг индустрията са инициаторите, които отговарят  за изпълнението на програмата ЕКОКЪМПИНГ. Близък контакт се поддържа с местните власти и различни отдели на Европейската комисия. ЕКОКЪМПИНГ се включва активно в развитието на европейската екомаркировка за къмпинги.

Виж

Eco-dynamic Enterprise Label

Интернет страница: http://www.environnement.brussels/thematiques/ville-durable/le-label-entreprise-ecodynamique

 

Описание на инструмента

Етикетът"Еко-динамично предприятие" дава официално признание за добрите екологични практики на фирми в Брюксел-Столичен регион. Той се  присъжда за тяхната активност към опазване на екологията и подобренията в управлението на отпадъците, рационално потребление на енергия, управление на мобилността, и други. Освен това, той насърчава и осигурява подкрепа на фирмите за прилагане на международно призната система за управление на околната среда, както се препоръчва от ISO 14001 или Европейския стандарт EMAS.

Виж

EMAS

Интернет страница: http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

 

Описание на инструмента

Регламентът на Европейския EMAS определя изискванията, които трябва да се спазват при създаването на система за управление на околната среда (EMS). Това е доброволна схема.

EMAS надхвърля ISO 14001, благодарение на четири допълнителни изисквания на европейския регламент:

  • Ангажиране на служителите;
  • Законосъобразност на сертификационния одит;
  • Външна комуникация, предоставена от оценката за околната среда;
  • Като се вземат предвид непреките аспекти (напр подизпълнители, доставчици, ...).

Виж

European Ecolabel Tourism

Интернет страница: www.ecolabel.eu

 

Описание на инструмента

За да се присъди Европейската екомаркировка туризъм, структурите за туристическо настаняване следва да отговарят на набор от много строги екологични критерии в различните области на околната среда. Етикетът включва 37 задължителни критерии и 47 допълнителни критерии.

Екомаркировката се използва в рамките на Европейския съюз.

Виж

Green Globe

Интернет страница: http://greenglobe.com

 

Описание на инструмента

Зелен глобус  се позиционира на пазара като стандарт за управление на устойчивост в туристическата индустрия.

Критериите са както оперативни, така и организационни. Те се организират от 4 теми, които са разделени в критериите. За всеки критерий те са свързани с набор от показатели за съответствие, които позволяват на организацията и на одитора да оценят  нивото на съответствие както с критериите, така и със сертификата.

Виж

Green Key

Интернет страница: http://www.greenkey.global

 

Наградата Зелен ключ  е водещ стандарт за отлични постижения в областта на екологичната отговорност и устойчиво функциониране в рамките на туристическата индустрия. Този престижен сертификат представлява ангажимент от страна на бизнеса, че техните туристически обекти ще се придържат към строгите критерии, предвидени от Фондацията за екологично образование (FEE). Зелен ключ  означава обещание на обекта към неговите гости, че след като са избрали да останат с него, те помагат да се направи разлика на ниво околна среда и устойчиво развитие. Високите екологични стандарти, които се очакват от тези предприятия се поддържат чрез строга документация и чести проверки.

Виж

Green Lodge

Интернет страница: http://www.baatbg.org/green-lodge/38/49

 

Описание на инструмента

Зелена къща е сертификат, който се издава на къщи за гости и малки хотели, които отговарят на устойчивата екомаркировка за туризъм ЕСЕАТ и стандартите за качество Eurogites. Домакини на тези къщи са местни хора, които имат специално внимание към местната природа и култура.

Виж

ISO 14001

Интернет страница: http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso14000.htm

 

Описание на инструмента

ISO 14001 определя 18-те изисквания и 52 контролнио пункта, които са необходими при създаването на система за управление на околната среда (EMS).

Това е доброволна схема.

Виж

PAN Parks

Интернет страница: http://www.panparks.org

 

Описание на инструмента

Пан паркове  - общоевропейска мрежа от добре управлявани защитени територии, насочени към интегриран подход, съчетаващ опазване на дивата природа и устойчивото развитие на туризма.

Виж

TourCert

Интернет страница: www.tourcert.org

 

Системата TourCert CSR за хотели увеличава енергийната ефективност и ефективността на околната среда и по този начин намалява разходите. 

Тя насърчава закупуването на висококачествени еко и местни продукти, предлага справедливи условия на труд и включва както служителите, така и вашите гости. Ние ще превърнем вашите изпълнения на устойчивостта в измерими показатели. В резултат на това ние ще извлечем, заедно с вас, възможности за оптимизация. Чрез използване на уеб инструменти, специално разработени за процеса, вие след това ще създадете своя доклад за устойчивостта.

 

Виж

Travelife

Интернет страница: www.travelife.org/Hotels/Home.asp

Travelife е уеб-базирана международна система за сертифициране на устойчивост, която позволява на доставчиците на настаняване да наблюдават  и самостоятелно да оценяват своята работа, свързана с устойчивостта.

Виж