Зелени марки

Филтър: A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Покажи всички

ECOCAMPING

Интернет страница: http://www.ecocamping.net

Описание на инструмента

ЕКОКЪМПИНГ е EMS (Система за управление на околната среда), която е специално разработена за къмпинги. През 1999 г., 20 къмпинги от Бодензее и Лаго Маджоре са получили етикета на ЕКОКЪМПИНГ. В продължение на две години, ЕС подкрепи разработването на цялостна EMS, базирана на EMAS и адаптирана към нуждите на къмпинги. За да се разшири обхватът на инициативата, асоциация ЕКОКЪМПИНГ бе създадена от четири къмпинг асоциации и четири екологични организации през 2002 г. Националните асоциации на къмпинг индустрията са инициаторите, които отговарят  за изпълнението на програмата ЕКОКЪМПИНГ. Близък контакт се поддържа с местните власти и различни отдели на Европейската комисия. ЕКОКЪМПИНГ се включва активно в развитието на европейската екомаркировка за къмпинги.

Виж

Eco-dynamic Enterprise Label

Интернет страница: http://www.environnement.brussels/thematiques/ville-durable/le-label-entreprise-ecodynamique

 

Описание на инструмента

Етикетът"Еко-динамично предприятие" дава официално признание за добрите екологични практики на фирми в Брюксел-Столичен регион. Той се  присъжда за тяхната активност към опазване на екологията и подобренията в управлението на отпадъците, рационално потребление на енергия, управление на мобилността, и други. Освен това, той насърчава и осигурява подкрепа на фирмите за прилагане на международно призната система за управление на околната среда, както се препоръчва от ISO 14001 или Европейския стандарт EMAS.

Виж

EMAS

Интернет страница: http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

 

Описание на инструмента

Регламентът на Европейския EMAS определя изискванията, които трябва да се спазват при създаването на система за управление на околната среда (EMS). Това е доброволна схема.

EMAS надхвърля ISO 14001, благодарение на четири допълнителни изисквания на европейския регламент:

  • Ангажиране на служителите;
  • Законосъобразност на сертификационния одит;
  • Външна комуникация, предоставена от оценката за околната среда;
  • Като се вземат предвид непреките аспекти (напр подизпълнители, доставчици, ...).

Виж

European Ecolabel Tourism

Интернет страница: www.ecolabel.eu

 

Описание на инструмента

За да се присъди Европейската екомаркировка туризъм, структурите за туристическо настаняване следва да отговарят на набор от много строги екологични критерии в различните области на околната среда. Етикетът включва 37 задължителни критерии и 47 допълнителни критерии.

Екомаркировката се използва в рамките на Европейския съюз.

Виж