Зелени марки

Филтър: A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Покажи всички

PAN Parks

Интернет страница: http://www.panparks.org

 

Описание на инструмента

Пан паркове  - общоевропейска мрежа от добре управлявани защитени територии, насочени към интегриран подход, съчетаващ опазване на дивата природа и устойчивото развитие на туризма.

Виж