EHE - Genuine and Interesting Estonia

Verkkosivu: http://www.maaturism.ee/index.php?id=ehe-en

Työkalun kuvaus

EHE-merkki on laatumerkki matkailutuotteiden merkitsemiseksi ekomatkailun periaatteiden mukaisesti. EHE-tavaramerkin tavoitteena on edistää matkailuyritysten, kuluttajien ja kansalaisten eko-matkailun periaatteita. Soveltaessaan EHE-merkkiä tuotteisiin yrittäjä velvoittaa noudattamaan eko-matkailun periaatteita ja täyttämään tuotteille asetetut vaatimukset.

Merkitykselliset alat: kulttuuriperintö, elintarvike ja ympäristönsuojelu (energia, vesi, jätteet, kemikaalit, hoito).

 Maantieteellinen alue: Viro

Perustelu / todentaminen / todistus sitoutumisesta

Sertifikaatti myöntää kansalaisjärjestö Rural Tourism. Uusi kretria kehitetään vuonna 2014 yhteistyössä Viron matkailuneuvoston kanssa.

Kohderyhmät: matkailutuotteita noudattaen eko-matkailun periaatteita

Koko: kaikki koot

Toimialat: majoitus, matkailumahdollisuudet