Parimad näited

Energia

Turism ja energiatarbimine

 Hotellid on teenindushoonete sektoris energiatarbe poolest esiviie seas.

Suurem osa sellest energiast saadakse fossiilkütustest ning hotellisektori panus globaalsesse kliimamuutusesse on hinnatud vahemikku 160 - 200 kg CO2 m2 kohta, sõltuvalt kasutatavatest energiaallikatest.

Kõige rohkem energiat kulub hotellides nende tegevuste peale:

  • tubade kütmine
  • tubade jahutamine
  • valgustus
  • Sooja vee tarbimine ja  külastajate energiakasutus tubades
  • Toiduvalmistamine (eriti sooja toidu puhul)
  • Bassein
  • Muu

 Erinevate energia lõppkasutusviiside suhteline tähtsus:

  • Siseruumide hea keskkonna hoidmine (kütmine/jahutamine, ventilatsioon ja õhkjahutus) on suurim energia lõpptarbija hotellides, tarbides ligi poole kogu hotelli energiatarbest - seega on välised keskkonnatingimused ja ruumide suurus ühed põhilistest faktoritest, mis mõjutavad hotellide energiatarbimist. Sisetemperatuur mõjutab samuti palju hoone energiatarbimise hulka.
  • Sooja vee tarbimine on tihti suuruselt teine energiatarbija, moodustades kuni 15 % kogu energiatarbest. Valgustus moodustab tavaliselt 12-18%, aga mõnikord kuni 40 % hotelli kogu energiatarbest, sõltuvalt asutuse tüübist. Sellised teenused nagu toitlustamine ja pesuteenus moodustavad samuti märkimisväärse osa energiatarbest, eriti arvestades, et need on tihti kõige vähem energiasäästlikud. Ka spordi- ja terviserajatised on tihti suured energiatarbijad.

Hotelli energiatarbimist mõjutavad füüsikalised ja toimingulised näitajad. Põhilised füüsikalised parameetrid on hoone suurus, struktuur ja kujundus (tüüpilised arhitektuurilised/ ehitustavad), geograafiline ja klimaatiline asukoht, hoone vanus, paigaldatud energia- ja veesüsteemide tüüp, nende süsteemide kasutus- ja hooldusharjumused, lokaalselt kättesaadavate energia- ja veeressursside tüübid ja kogused ning energiatarbimisregulatsioonid ja energia hind.

Toimingulised parameetrid, mis mõjutavad tarbitava energia hulka hotellides, on erinevate hoones asuvate funktsionaalsete hotelliosade töötamisgraafikud, hotelliosade arv (restoranid, köögid, oma pesumajad, basseinid ja spordikeskused, ärikeskused jne.), pakutavad teenused, külastatavuse varieeruvus, külastajate mugavuseelistuste varieeruvus siseruumides, kohapealsed energiasäästuharjumused, asutusekultuur ning töötajate ja külastajate ressursisäästualane teadlikkus

 

Hotellide potentsiaal energia kokkuhoiuks on märkimisväärne, eriti sellepärast, et suure osa energiatarbest võtavad enda alla ebavajalikud kaod.

 Hulk uurimusi on hinnanud, et hotellide potentsiaal energia kokkuhoiuks on vähemalt 10-15 % nende kogu energiatarbest, sõltuvalt hotelli vanusest, suurusest, paigaldatud seadmetest ning nende korrashoiu- ja kasutustavadest. Potentsiaalse energia kokkuhoiu uuring Lõuna-Euroopas hindas sealsete hotellide energia kokkuhoiu potentsiaali 25-30 % juurde, eriti kõrge energiatarbega hotellide puhul. Euroopa uuringud on hinnanud, et on võimalik kokku hoida 15-20 % kütmisele, 5-30 % jahutamisele, 40-70 % kuuma vee tootmisele ja 7-60 % valgustusele kuluvast energiast.

Sellest sektsioonist leiab häid keskkonnajuhtimise näiteid  hotellide energiatarbe mõõtmiseks, jälgimiseks, organiseerimiseks ja vähendamiseks, See kõik on vajalik, kui hotell tahab omaks võtta kulutõhusama ja keskkonnahoidlikuma energiajuhtimissüsteemini.