Roheline Võti

Koduleht: http://www.greenkey.global/

Kirjeldus
 Roheline Võti on rahvusvaheline keskkonnamärgis turismiettevõtetele (hotellid, külalistemajad, kämpingud, turismiatraktisoonid).
Rohelise Võtme eesmärk on:
• Propageerida ning järgida säästva majandamise põhimõtteid turismisektoris;
• Tõsta ettevõtte töötajate ning külastajate keskkonnateadlikkust;
• Pakkuda külastajatele kvaliteetset majutusteenust;
• Vähendada ettevõtte energia- ning ressursikasutust.

Rohelise Võtme kriteeriumid on jagatud kohustuslikeks ning soovituslikeks. Iga riik mugandab rahvusvahelised kriteeriumid vastavalt kohalikule kultuurile, infrastruktuurile ja seadusandlusele. Rahvusvahelised kriteeriumid ja ka Eesti kriteeriumid vaadatakse üle iga kolme aasta tagant, et käia kaasas tehnoloogia arengutega ning tagada keskkonnamõju vähenemine.

Kriteeriumid keskenduvad ettevõtte keskkonnajuhtimisele, säästlikumale ressurssikasutusele (vesi, energia, jäätmed, puhastus) ning külastajate, töötajate ja tarnijate kaasamisele keskkonnaalasesse tegevusse.

Tunnustuse geograafiline ulatus: Rahvusvaheline

Tunnustuse järgne kontroll:  Märgise kehtivuse uuendamiseks tuleb tagada kriteeriumite jätkuv vastavus. Märgise väljastaja kontrollib välisauditi käigus kriteeriumitele vastavust iga 2 aasta tagant, misjärel uueneb märgise kehtivus. Kord aastas peavad ettevõtted uuendama keskkonnaeesmärke ning keskkonnategevuskava.

Tõendamine / vastavuse hindamine
FEE akrediteeritud sõltumatu organisatsioon hindab kriteeriumitele vastavust (Eestis EAS Turismiarenduskeskus);
2-aastase kehtivusajaga Rohelise Võtme märgis;
Keskkonnategevuskava (uuendatakse iga-aastaselt).

Sihtrühma suurus : Kõik suurused

Sihtrühma tegevusvaldkonnad:  • Hotellid • Kämpingud • Restoranid • Atraktsioonid