Harjutus

  • Vana hotell

    Eelarve: 3 000 €

    Algne jalajälg: 10 000 gha

    Algsed jooksvad kulud: 10 000 €

    Vaade