Химически и специални отпадъци

Специалните отпадъци (разтворители, бои, различни видове осветления, акумулатори и т.н.) трябва да бъдат събирани отделно. Акумулаторите, например са изключително замърсяващи. Те съдържат тежки метали, които за опасни за хората (те са канцерогенни)  и за околната среда (по време на тяхното евентуално изгаряне, те излъчват опасни субстанции, замърсяващи въздуха).

 

Най-опасната субстанция е Меркурий. При хората, меркурият се натрупва в мозъка, бъбреците и черния дроб. Атакува нервната система. Въпреки това, не хвърляйте батерии и акумулатори в кофи за боклук. Батериите за електрически съоръжения не заемат много място и тяхното събиране е лесно: поставете на видимо място в офиса някаква картонена кутия. Върнете събраните батерии на специализираните търговци, които ги продават  или отнасят до предназначените за това места. Най-доброто е да избягвате употребата на батерии; има няколко добри съвета в тази сфера – при избор на електрически предмети, избирайте модели, които нямат нужда от батерии.

Ако батериите са наложителни, избирайте презареждащи се модели (NiMH батерии). Опитайте се да използвате алтернативни източници на енергия: солари за вашия калкулатор. Свалете батериите от съоръжение, което не ползвате в продължение на седмици, за да избегнете тяхното  ненужно изпразване. Много дребни предмети всъщност имат скрити батерии и не пропускайте да ги свалете преди да се освободите от този предмет.

 

 

 

Намалени разходи

В природата, съдържанието на батерия с размер на обикновен бутон има достатъчна възможност, за да замърси  400 литра вода или 1m³ повърхност за следващите 50 години. Презареждащите се NiMH батерии често струват по-скъпо от обикновените модели, но те имат много по-продължителен гаранционен срок – ефективни са в продължение на 4 години (около  20 евро за 4 батерии). З замяна, обикновените модели батерии струват по-евтино (5 евро за  4 батерии), но те се износват много по-интензивно и траят не повече от 30 часа. Ако вие купувате, например 10 батерии годишно в продължение на 4 години, разходите ви стигат до 60 евро. Ако вашето устройство функционира 8 часа на ден с традиционни батерии за същия период от време, при същите количества стига до  3,100 евро. (((232*8)/30)*4)*2.5*5 евро=3,093.

 

Въздействие върху околната среда

Редуциране на употребата на сурови материали.

Редуциране на отрицателното въздействие върху човешкото здраве чрез намаляване на замърсяването на въздуха, водата и почвата.