Juhtimine ja keskkonnateadlikkus

Soovituslikud tegevused klientide keskkonnateadlikkuse suurendamiseks:

 1. Pakkuge oma klientidele infomaterjali ja teavet teie lähedal asuvate parkide ja looduslike alade (nt looduskaitsealad ja looduspargid ning tähelepanuväärsed maastikud) kohta.
 2. Pakkuge klientidele looduse- ja keskkonnateemalisi tegevusi.
 3. Pakkuge klientidele piirkonna ühistranspordi kaarte ja sõiduplaane. 
 4. Pakkuge klientidele transporditeenust rongi- või bussijaamast hotellini, mis võimaldaks neil lihtsamini saabuda ühistranspordiga.
 5. Rentige klientidele jalgrattaid või teavitage neid lähedalasuvatest renditeenustest.
 6. Eelistage elektroonilist suhtlemist, valige ökomärgisega pabereid ja vähem saastavaid trükivärve.

Klientide teavitamine:

 1. Pange üles selged, kuid diskreetsed sildid, mis julgustavad säästma vett- ja energiat ning jäätmete ringlusessevõttu. 
 2. Julgustage kliente teatama vee leketest. 
 3. Andke käsitsemisjuhiseid kütte- ja kliimaseadmete jaoks.

 

Keskkonnakasu

 • Parem keskkonnateadlikkus
 • Kaudne mõju: ressursside kasutamise ning kasvuhoonegaaside heite vähenemine ja madalamad keskkonnariskid

 

Ettevõtte eelised

 • Parem töötajate kaasamine

Eco map