Jäätmete sorteerimine ehk liigiti kogumine

Jäätmete liigiti kogumine on oluline, sest seeläbi saab jäätmed uuesti ringlusesse võtta või neid töödelda viisil, mis saastab võimalikult vähe. Jäätmete sorteerimine tuleks teha lihtsaks nii töötajate kui ka klientide jaoks.  Jäätmete liigiti kogumiseks ja ladustamiseks on mitmeid viise, nt:

  • kollased kotid: puhtad jäätmekarbid ja paberpakendid; enamikes kohtades võib kollase koti asendada kastide/konteineritega.
  • sinised kotid (taaskasutatavad jäätmed): pudelid, termosed ja plastpakendid (läbipaistev plast on tähistatud kolmnurgaga, mille sees on number 1, 2, või 3; numbrid 4-8 ei ole taaskasutamiseks), alumiiniumpurgid, konservipurgid, metallkarbid, purgid ja pudelid, alumiiniumplaadid, karbid ja kandikud, kosmeetikavahendeid või toiduaineid sisaldavad aerosoolid
  • kompost: sellesse kategooriasse kuuluvad peamiselt toidujäätmed (koored, söömata toit), salvrätikud, kohvipaks ja filtrid, teekotid, saepuru, aiajäätmed (tähelepanu: mitte haigusega nakatunud taimeosi, idandatud või keemiliselt töödeldud jäätmeid), juuksed ja loomakarvad. Ärge pange rasva, piima- ja lihatooteid ega kemikaale komposti.
  • valged kotid (jäätmed, mida ei saa taaskasutada): teatud plastpakendid, saastunud pakendid, mida ei saa enam ringlusesse võtta jne..  
  • spetsiaalsed keemilised jäätmed (toiduõlid, rasvapaakide õlid, ohtlikud jäätmed ja nende saastunud pakendid) kogutakse alalistesse või liikuvatesse "rohelistesse punktidesse", mis antakse käitlemiseks Teie poolt eelistatud jäätmekogumisettevõttele või hoitakse neid hoopis konteineripargis.
  • konteineripargid on mahukamatele  jäätmetele või kõikidele sorteeritud jäätmetele, mida ei ole jäätmekogumisettevõte veel ära viinud
  • klaaspakendite konteinereid saab kasutada sorteeritud klaaspakendi ladustamiseks (pöörake tähelepanu klaasi värvile ja eemaldage kindlasti korgid, katted jne).  Klaaspakendite konteinerisse ei panda: kristalli, aknaklaase ja peegelid, lampe ja neoontuube, portselani ja kuumuskindlat klaasi.

 

Võite valida oma jäätmevedaja. Jäätmeveo maksumus sõltub suuresti jäätmeettevõttest, üle antud jäätmete liigist ja kogusest ning jäätmete töötlemise keerukusest.

 

Keskkonnakasu

  • Jäätmetekke vähenemine
  • Pinnase, õhu ja veereostuse vähenemine

 

Kulude vähenemine

Jäätmete sorteerimine vähendab üldiselt jäätmekäitluse otseseid kulusid, sest eraldi kogutud jäätmete käitlustasud on tavaliselt palju väiksemad kui segaolmejäätmete käitlemine. Paljude jäätmeliikide (nt. elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed, kartongpakendid, metallitükid) võib üle anda tasuta või saab neid saab edasi müüa.

Jäätmekäitluskulud, kaasa arvatud jäätmete veokulud, sõltuvad suuresti selle korraldamisest (kogumisvõimaluste valik ja konteinerite jagamine teiste ettevõtetega, konteinerite tühjendamise sagedus jne).

 

 

 

 

Eco map