Програми за намаляване на прането в хотела

 

Прането на спално бельо и хавлии предизвиква значителна консумация на енергия и вода. Една стандартна стая с 4 кг пране би имала нужда от 60 литра вода. Спалното бельо и тоалетните кърпи се сменят обикновено ежедневно в стаи, в които потребителите остават няколко дни; тази практика би могла да се сведе, все пак, до  1-2 пъти седмично или до желанията на потребителя. Подобна опция позволява  на потребителите, при евентуална добронамереност, да намалят своята непряка консумация на вода. За осъществяване на подобна практика писмените указания са от съществено значение.

70% от потребителите, при подходящо насърчаване, приемат положително подобен подход. При първата смяна на  тоалетни кърпи, спално бельо и предпазни чаршафи за матраци, изберете  устойчиви материи с екологични сертификати или прибегнете до услугите на специализирана фирма с еко-подход. Материята лен, например, изисква гладене и допълнителна работа, така че много по-добре е да изберете немачкаеми материи. При възможност, поставете кошница за мръсното пране в банята (за предпочитане  от естествен материал), за да улесните работата на камериерките. Обучението и подкрепата на техническия  състав като например  ясни писмени инструкции (как да се постави отново ленено спално бельо, когато не се налага смяна, или как да постъпим ако тоалетната кърпа е замърсена и т.н.), насърчава тяхното активно участие в процеса и гарантира диалог, т.е. създават се условия за осъществяване на съответните нужди и очаквания на персонала.

 Идентифицирани са три предварителни условия за успешното прилагане на схема за повторна употреба на  тоалетни кърпи и спално бельо:

  • Гостите разполагат с ясна информация и инструкции
  • Монтирани са адекватни по размер и лесни за употреба закачалки за тоалетни кърпи
  • Техническият състав е обучен

 

Информация, насърчаваща гостите за повторна употреба на кърпи и спално бельо, изписани на предназначени за тази цел картончета, трябва да бъдат поставени на видно място в стаята/банята  или да бъдат включени в информационните материали на хотела. Подобна изписана информация трябва да съдържа следните елементи:

  • Стойността на водата и необходимостта от съхраняването й
  • Редуцирането на употребата на вода е възможно чрез повторна употреба на спални бельо и тоалетни кърпи
  • Предложение към гостите да подкрепят усилията на заведението 
  • Кратко и ясно описание на процедурата за  повторна употреба  на спално бельо и тоалетни кърпи 
  • Информация за действащи  екологични програми, финансирани от спестяванията, дължащи се  на редуцирано потребление на вода за пране

 

 

Обикновено, гостите са подканени да обозначат повторната употреба на тоалетни кърпи чрез поставянето им на специални закачалки  в банята, а, що се отнася до повторната употреба на спално бельо, желателно би било да не се настоява упорито за неговата подмяна (Алианс/Съюз за водна ефективност/Alliance for Water Efficiency, 2009).

Един от най-важните фактори за успеха на това начинание  е монтирането на адекватни и лесни за манипулиране съоръжения за закачване и подсушаване на тоалетните кърпи преди повторна употреба (Alliance for Water Efficiency, 2009). Техните размери би трябвало да отговарят на размерите на кърпите, за да могат да бъдат ползвани от гостите с лекота (поставят се обичайно на ниво на рамото, когато пространството разрешава това). 

Схемите за повторна употреба на спално бельо и тоалетни кърпи са ефикасни само когато персоналът е обучен да ги прилага. От съществена важност е персоналът да  бъде подготвен за  коректно осъществяване на процедурите, така че, когато гостите поставят кърпите на закачалката за повторна употреба, те да не ги подменят с нови. Важно е ежедневно да се водят дневници и процедурите за ежедневна проверка  на дейностите  в стаята да включват и датите за подмяна на спалното бельо.

В заключение, установено е, че гостите са по-склонни да участват в схема за повторна употреба, когато повярват в екологичните основания на това начинание, а не в желанието да се спестят разходи на хотела. Що се отнася до водата, идеята за спестяване на енергия и химически продукти е добра, но финансирането на екологични програми със спестени от прилаганата схема пари среща най-високо одобрение и гостите действително гарантират участието си.

 

 

  • Да се прилага схема за подмяна на ленено спално бельо  на предварително установен брой от дни за един и същи гост, с изключение на случаите на специално настояване за подмяна.
  • Да се прилага схема за подмяна на тоалетни кърпи при поискване с ясно определяне на датите за пране - това е процедура, приемлива за гостите.

 

 

 Въздействие върху околната среда

Екологичната полза от прилагане на програми за повторна употреба  и намаляване на броя на изпирането несъмнено о спестява вода и енергия, намалява употребата на химически препарати.

Намалени разходи

Количествата за пране за всяка стая са променлива величина – зависи от размера на леглото, размера на тоалетните кърпи, плътността на тъканите, брой на предметите за пране на стая;

Пример: 
За стая със заетост  75 % и  4 кг пране на нощ, целогодишно, с разходи за кг/пране от 0,50  евро/кг., годишната цена възлиза на  479 евро. Тези разходи, за хотел със сто стаи, може да стигне до 47 900 евро/год., а процентът на повторна употреба на текстилните предмети може да стигне до 5 %, т.е. биха могли да се генерират спестявания от 2400 евро годишно.

 

 

Видео

 

 Ползването на този клип на тази страница е със съгласието на автора, The Travel Foundation.

 

 

Еко карта