Туристическата индустрия

Културното и природното наследство са двата основни актива на европейския туризъм и за да остане той конкурентоспособен трябва да опазим тези ресурси. Целта на този сайт е да покаже защо и как това се случва на практика и да подготви по-добре учещите туризъм за предизвикателствата в управлението на устойчив бизнес.

Тук можете да разгледате множество действителни практики, които можете да въведете в собствената си организация, да прочетете за предприятия, които успешно са въвели такива мерки в работата си и с това са станали едновременно по-устойчиви икономически и обществено отговорни. Можете да се запознаете с различни марки, които сертифицират екологично и социално отговорни услуги и консумативи свързани с туризма, както и различни проучвания и доклади от водещи световни организации в сферата на устойчивото развитие. Накрая можете и да изпробвате своите новопридобити знания чрез тестове или избирайки как да се справите с управителски проблеми от реалистични ситуации в нашата симулация.

Надяваме се, че този инструмент ще ви вдъхнови и ще ви помогне да се научите да управлявате предприятия по практичен и отговорен начин, от което ще спечелите вие, вашата общност и идните поколения.

Кръгова икономика

Защо кръг?

Кръговия туризъм следва логиката на кръговата икономика – бизнес модел, отговарящ на принципите на устойчивото развитие.

Тъй наречената „кръгова“ икономика цели да създаде положителен кръговрат, в който се произвеждат стоки и услуги без да се разхищават ограничените ресурси на планетата, като суровини, вода и енергия.

По същия начин „кръговият“ туризъм предлага модел, в който всички действащи лица (турист, домакин, тур оператор, доставчик) приемат подход, щадящ околната среда.

Благоприятен кръговрат

Чрез кръговия туризъм, туристите могат да подходят отговорно към всички етапи на престоя си, от подготовката за пътешествието до преживяването на място.

Този вид туристическа услуга на практика установява следния благоприятен кръговрат:

  1. Предложение за устойчив туризъм от туристически агенции или търсене на такива възможности в интернет
  2. Избор на най-устойчивите предложения
  3. Избор на щадящ природата транспорт (например най-вредният би бил полет със самолет).
  4. Устойчиво управление на избраните услуги: използване на местни храни и стоки; въведени екологични мерки, като разделно събиране на отпадъците, програми за икономия на енергия, вода и др.
  5. Обратна връзка между туристи и/или предприемачи, с цел подобряване на услугата устойчив туризъм (обратно към стъпка 1.)
Източник: http://www.circular-tourism.com

Ползите

Кръговият туризъм отговаря на очакванията на европейския турист защото:
  • Почти една трета от потребителите (29%) биха предпочели дадена компания заради отношението ѝ към околната среда (ABTA, 2015)
  • Мнозинството (62%) вярват, че туристическите компании трябва да се грижат предлаганите от тях ваканции да помагат на околната среда (ABTA, 2015)
  • Повече от половината от потребителите в света са склонни да платят повече за продукти от предприятия, които показват ангажимент към социалната отговорност

В момента 17% от туристическите предприятия са екологично ангажирани. Този сегмент се очаква да нарасне, за да се преодолеят екологичните предизвикателства пред които сме изправени днес и в бъдеще.

Вписан в контекста на устойчивото развитие, кръговият туризъм прави туристическия сектор съвместим с устойчивото управление на ресурси.

Целта му е да произвежда стоки и туристически услуги, същевременно ограничавайки значително влиянието си над околната среда (включително употребата и пилеенето на невъзобновяеми енергийни източници).

Общата картина

Екологично устойчиви практики в туризма

Над три-четвърти от предприятията (77%) са въвели практики за да намалят влиянието на дейността им над природата. Предприятията от Австралия, Азия и Северна Америка по-често имат екологични практики (84%), докато в Европа дялът спада до 73%.

524

Потребители

85

Добри практики

29

Казуси

16

Въпроси

Проверка на знанията

Try the multiple choice questions to test your knowledge of sustainable tourism

За проекта

This educational tool was created by an international team, with members coming from five organizations of three European countries, working in the fields of education, professional training, environmental studies, and sustainability as part of the project <strong>“Green Ideas For Tourism for Europe”</strong> with funding from the European Commission under the <strong>“Erasmus +” programme</strong>.