„Зелени“ материали в интериорите

 • Използваните в ремонтите значителни количества разтворители, адхезиви, килими, всякакъв вид текстили са значително редуцирани, прилагат се по-безвредни субстанции – много от тях на основата на вода и природни ресурси.

  • При интериорни дейности, естествените бои излъчват, преди всичко, органични субстанции (VOC)
  • Минералните бои не излъчват  VOC,  а тези субстанции гарантират протекция на качеството на въздуха.
  • Многобройни сертификати и сертификати лансират еко – продукти, щадящи околната среда  и човешкото здраве като, например: European Eco label (15 g/l VOC), Nature Plus (1 g/l VOC) and AFNOR's NF.
  • Да се изчитат винаги сертификатите. Значителен прогрес е осъществен за намаляване на замърсяващите емисии  в сферата на интериорни дейности. Достатъчно е да цитираме пречистващите въздуха тапети  Saratech Permasorb, произведени от немската компания  “Bluecher”, които прочистват чрез двоен филтриращ способ стени, замърсени от тютюн. За повече информация виж info@bluecher.com or http://www.bluecher.com/en/products-solutions/

 

 

 

 

Редуцирани разходи

Естествените бои не са по-скъпи от класическите бои и имат по-високи покривни качества, т.е. намаляват използваните количества.  Прекрасно е съотношението качество/цена, имат продължителен гаранционен срок.

Минералните са малко по-скъпи, но са изключително трайни и по този начин значително се намалява необходимостта от пребоядисване, т.е. осъществяват се спестявания. (От 10 до  20 години продължителност срещу десет години за класическите бои).

 

Въздействия върху околната среда

 • Опазване на природата  - намалена употреба на химикали
 • Човешко здраве  - намалени респираторни и алергични проблеми.
 • Намалено замърсяване на въздуха.

Еко карта