Адекватно изолиране на водопроводни съоръжения

 

Редуцирането на излишно високата температура на водата също е ефективна мярка за намаляване на необходимостта от разпиляване на топлинна енергия. В този смисъл, температура на водата от 40 º в момента на употребата е напълно достатъчна за хотелски бани; регулациите в някои страни изискват намаляване на температурата на водата в обществени и търговски обекти. Отделна, независима система от бойлери би могла да бъде инсталирана, захранващи бани и отопление, за да се избегне свръх - нагряването на водата в отоплителната система. Една универсална практика, прилагана навсякъде с успех, е адекватното изолиране на водопроводите за топла вода.

 

Задължително е създаването и прилагането на съответно национално законодателство за хигиена на водните системи, с особено внимание върху разпространението на определени бактерии - Legionella bacteria, напр. Императивна необходимост е да се намали риска от тази бактерия. Обикновено водата във водните системи се загрява  до 60 ºC,  и съответното прочистване  може да се осъществява периодично.

 

Въздействия върху околната среда

  • Спестяване на енергия

 

Намалени разходи

  • 20 мм  изолационен материал може да намали загубата на топлина  с около 400 kWh  годишно за всеки метър от тръба с диаметър 5см..

 

Еко карта