Ограничители на водната струя – аератори и регулатори на налягането

Съществуват многобройни опции, които биха гарантирали значително намаление на потреблението на вода на сравнително ниски цени – напр. аератори, различни видове ограничители и ефикасни модели глави на душове.  Повечето от тези технологични решения не могат да бъдат приложени, когато налягането на водата е ниско, а това е често срещано явление в Англия и Ирландия.

 

Продукт

Монтирани съоръжения

Описание

Спестяване

Приложимост

Душове

Аератор /

Ограничител на водния поток

Аераторите са просто клапи под налягане с въздух вътре, който с лекота би могъл да бъде прокаран между крана и тръбата, или между тръбата и накрайника на душа. Вкарва се въздух във воден поток под налягане, водата излиза със сила през крана, създавайки впечатление за високо налягане, въпреки че се генерира слаб звук, но с повишено чувство за по-висока влажност. Всички различни елементи могат да бъдат комбинирани с регулатори на клапите, които контролират водното пространство в отговор на създадено налягане: по този начин се гарантира достатъчно количество вода.

До 50% намаление (6 литра /мин.)

Универсално приложение в случай, че налягането е поне  един бар

Душове

Накрайници с намалена пропускливост на вода

Този модел накрайници за душове може да притежава и вграден аератор, или специална струя, която генерира дребни капки по много ефикасен начин.

До 50% намаление (6 литра /мин.)

Универсално приложение при условие, че са монтирани съответните модели накрайници

Тоалетни чинии

Механизъм с две степени на измиване

Тези механизми обикновено се монтират в новите модели с ниска употреба на вода, но те могат да бъдат монтирани успешно и към съществуващи модели. Този механизъм е съставен от два бутона, които позволяват избор между две модалности - пълно изтичане (напр. 6 л) за солиден материал или двойно по-ниско изтичане  (напр. 3 л) за почистване на урина. Средното количество използвана вода се основава на следното предположение -  1/3 пълно изтичане 2/3 -  по-ниско източване

33 %

Универсално приложение, монтирано върху нови или стари модели

Тоалетни чинии

Съоръжение за запълване на вместимостта на цистерната/резервоара

Торби с вода, гранули или камъчета могат да бъдат вмъкнати в резервоара, за да се намали обема вода; може да се съкрати и тръбата за пълнене на резервоара, за да се намали нивото на водата.

0.5 – 2 л при натискане на бутон

При  обществени тоалетни с висока посещаемост 

Кранове

Аератор/регулатор на водната струя

Както при душовете, аератор с или без регулатор на струята,  с лекота може да се вгради и в по-стара система, чрез завинтване в единия край на крановете, за да се намали струята, без да се създава чувство за недостатъчност.

До 50 % намаляване на струята

Универсално приложение, при налягане поне от един бар

Уринатори/Писоари

Съоръжения с ниско потребление на вода

Тези съоръжения изискват най-много 1.5 л при натискане на бутон и могат да бъдат закупени нови или адаптирани по-стари модели, за да редуцират потреблението на вода (виж процесите за тоалетни).

До 3 л при еднократно натискане на бутон

Обществени тоалетни в хотели, ресторанти и различни обществени съоръжения

Уринатори/Писоари

Без употреба на вода

Тези съоръжения могат да бъдат закупени нови или да бъдат адаптирани по-стари модели. Уринаторите без вода са замислени така, че дренират урината без бутони поради хигиенни съображения. Добавят се парфюми или други приспособления за гарантиране на висока хигиена.

 

 

 

Въздействие върху околната среда

  • Спестяване на енергия

 Намалената употреба на топла вода или на специални кранове и душове би могла да спести 301 до  677 kWh при еднократно ползване, като предварително се приеме, че средната температура  на топлата вода в кранове и душове стига до  30 ºC и, съответно, 20 ºC, при употреба на  90 % ефективни бойлери.

  • Спестяване на вода

От гледна точка на спестяванията на вода в зони, предназначени за гости, монтирането на специални  душове може да се постигне значителни нива на спестявания – поне 10% от традиционните нива. Когато се подменят и крановете в баните на гостите, добавят се още 5%, специалните тоалетни ще добавят 3.5%. При този  изразен в „съоръжения“ анализ, най-ефикасно се оказва инсталирането на „безводните“ писоари. (до 150 м3 на писоар/годишно) или на специални модели с двойни бутони на тоалетни в обществените заведения (до 55 м3 на тоалетна / годишно). Инсталирането на всички тези съоръжения в тоалетни, басейни и бани генерира годишни спестявания от съответно 17.5, 11.7 и 9.1 м3/годишно. 

 

Намалени разходи

Всички модернизирани съоръжения имат кратък период на възвращаемост на инвестицията, от 2 до 10 месеца.

Комбинирането на изброените съоръжения гарантира незабавни намаления на разходите.

За обществените зони, значителните спестявания на вода и енергия  могат да бъдат добра аргументация за модернизиране на стари модели и са икономически обосновани от краткия период на възвращаемост на инвестицията.

 

Видео

The use of this video on this site has been granted by The Travel Foundation.

Еко карта