Hotelli hankepoliitika

Hankepoliitikasse keskkonna- ja sotsiaalse vastutuse põhimõtete sisseviimine võimaldab vähendada toodete ja teenuste keskkonnamõju ning mõjutab pakkujaid jtäkustuutlikkuse teemadeg tegelema. Kõige lihtsam jätkussuutliku hankepoliitikat rakendada on eelistada tooteid, mis on tähistatud sõltumatute ja usaldusväärsete organisatsioonide välja antud ökomärgistega või õiglase kaubanduse märgisega. Siiski ei ole ökomärgised alati piisavad, et tuvastada keskkonnahoidlikke tooteid, mistõttu on tähtis töötada tarnijatega, kes peavad oluliseks sotsiaalseid ja keskkonnapõhimõtteid ning motiveerida neid uusi tooteid pakkuma.

 

Seega,

 • Jälgige regulaarselt uute öko-toodete saabumist turule
 • Ärge kartke küsida tooteproove, testige ja võrrelge neid oma toodetega.
 • Koguge ja talletage pidevalt infot innovaatilistest toodetest, mida Teie või Teie kolleeg on proovinud (või mida soovitatakse professionaalses kirjanduses), ning samuti huvitavatest ja potensiaalsetest toodetest, mida võiks tulevikus kasutada.
 • Ostke tooteid, mis vastavad kõige paremini Teie vajadustele ja ühtivad ka Teie hankepoliitikaga. Siiski ei ole ka mõtet valida väga kaugel tehtud tooteid ainullt seetõttu, et neil on ökomärgis. Ka toodete transpordiga tekkivad saasteained on väga kahjulikud ning sellisel juhul võiks pigem vaadata, kas sarnast toodet oleks võimalik ka oma piirkonnas saada.

 


Ostes toidukaupa:

 • Eelistage hulgimüüki.
 • Vältige pakendeid ja üksikuid portsjone ja asendage need võimaluse korral pakendamata toodetega
 • Keskenduge värsketele toodetele, vältige toidu konserveerimist.
 • Vältige valmistooteid (teistes köökides valmistatud), mis tarbivad kogu oma olelusringi jooksul enam energiat ja tekitavad palju pakendijäätmeid.
 • Võimaluse korral ostke mahepõllumajandustooteid, et julgustada põllumajanduslikke meetodeid, mis austavad keskkonda.
 • Edendage kohalike toiduainete ostmist.

 

 

Keskkonnakasu

 • Transpordiga seotud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine, ostes kohalikke toiduaineid
 • Jäätmete vähendamine toodete hulgiostmisel

 

Еко карта