Без минибар в хотелската стая

Без минибар в хотелската стая

  • пестим енергия, с оглед на това че минибарът работи 24/365
  • минибарът генерира допълнителна топлина, която през топлите месеци трябва да бъде преодоляна от климатика
  • пестим от първоначална инвестиция при оборудването на стаите, текущо обслужване, почистване и замяна на повредените уреди
  • мини бара усложнява „checkout“ на гостите
  • голяма част от гостите изключват минибара през нощта, заради шума който създава, а това може да доведе до разваляне на част от продуктите в него
  • статистиката показва, че средностатистическия гост отваря минибара веднъж на 48 часа

Решение

  • предлагане на атрактивно „Минибар меню“ в стаите, което да бъде доставяно при поискване от рецепцията. Така хотелът поддържа много по малко артикули на склад, по лесно следи срока им на годност и автоматично начислява покупката
  • предлагане на минибар при изрична заявка от гостите. Така хотелът поддържа същите услуги, но при много по-малка инвестиция и текущи разходи.

 

 

Еко карта