LED крушки

От гледна точка на разходи, отоплението и осветлението представляват половината от всички енергийни разходи на един хотел.

Осветлението обхваща много видове енергийна консумация. Подобно е състоянието и в много обществени сгради. В зависимост от категорията на хотела, осветлението би могло да стигне до 7% от общата енергийна консумация  и близо 40% от тоталната консумация на електрическа енергия.

Осветлението трябва да гарантира адекватни нива на светлина за  всички хотелски дейности и да създава приятна атмосфера, т. е. да създава чувство за уют и комфорт в цялата сграда.

Осветителното натоварване за хотели, снабдени с обикновени електрически крушки, е високо – значителна част от тоталната употреба на ток. Само 20% от енергията, произведена от обикновени или халогенни крушки  се превръща в светлина; останалите 80% са чиста загуба на топлина. Благодарение на съществения напредък на  съвременните технологии в осветлението,  енергоспестяващи алтернативи вече са на разположение за почти всички видове осветление.

Основните опции за енергоспестяващо осветление, използвани в хотелите, включват компактни флуоресцентни лампи (CFL) и LED лампи.

 

LED  лампите са изключително ефикасни за осветление. Първите модели излъчваха подчертано синя светлина, която не подхождаше за болнични заведения, но съвременните постижения създадоха ново поколение LED осветление, с отлични цветови качества; те са значително по-добри за употреба – могат да бъдат инсталирани директно към съществуващите инсталации.

  • Енергийна ефективност: при сравнение с флуоресцентното осветление LED лампите спестяват до 64% енергия, използвайки 90% по-малко енергия в сравнение с традиционното електрическо осветление.
  • Продължителен жизнен цикъл: LED лампи биха могли да се използват три пъти по-дълго от  флуоресцентното осветление  и имат  функционална продължителност от  35,000 часа
  • Качество на светлината: LED лампите биха могли да произведат светлина с различни цветни оттенъци и температури – т.н. „бял“ цвят. Измерен в Кевин (К) той е с най-висока цифрова стойност, „синята“ светлина е с най-ниска стойност. Създава се широка гама от най-висока топлина до най слаба топлина . Разполагаме с различни варианти на „бяла“ светлина. За ежедневна употреба най-подходящи са: „топло“ бяло (2,600 to 2,700K), средно бяло (3,000 to 3,500 K)  и „студено“  бяло (4,000 K).

 

Ефективност на разходите

Първоначалните разходи за LED лампи са по-високи, те са по-скъпи от останалите опции, но тази ситуация бързо се компенсира поради изключително ниската консумация на енергия и редките разходи за подмяна на осветителни инсталации. LED лампи биха могли да се използват три пъти по-дълго в сравнение с флуоресцентното осветление с функционална продължителност от  35,000 часа

 

Въздействие върху околната среда

LED лампите консумират значително по-ниско количество енергия от останалите типове осветление ; те не съдържат тежки метали (намерени във флуоресцентното осветление) и са много по-лесни и практични за рециклиране

 

Предупреждения и коментари

  • LED лампите не излъчват UV светлина, която потенциално е опасна за хората и би могла да причини фабрични дефекти.
  • LED лампите биха могли да излъчват светлина и след гаранционния си срок. LED лампите с високо качество запазват продължително първоначалните качества на излъчваната светлина
  • Да се поръчват  LED лампи, произведени от известни фирми с доказани качества на местния пазар.
  • Да се купуват енергийно-сертифицирани стоки: в някои страни съществува сертифициране на продукти, което индикира количеството на спестена енергия, като например Енергийния Лейбъл в Европа (дефиниран в Директива на ЕК 98/11/EC). Купуването на продукти с лейбъл (например лампи клас А от Енергийния Лейбъл на ЕС) е добър начин за гарантиране, че хотелът инвестира във високо-качествено оборудване, произведено по препоръките на последните достижения в тази сфера.

 

 

 

 

Eco map