Keskkonnahoidlik sisekujundus

Värvides, liimides, vaipades ja tekstiilides kasutatavaid lahusteid on vähendatud või asendatud vähem kahjulike ainetega, millest mõned on saadud taimedest ja muudest looduslikest allikatest.  

Mõningaid ideid, kuidas sisekujundus keskkonnahoidlikumaks muuta:

  • Interjöörides võiks kasutada enam looduslikke värve, mis  eraldavad vähem lenduvaid orgaanilisi ühendeid (LOÜd). Sobivad ka mineraalsed värvid, mis ei eralda lenduvaid orgaanilisi ühendeid ning tagavad õhu kvaliteedi säilimise. 
  • Mitmed sertifikaadid ja märgised aitavad leida keskkonnahoidlikke tooteid, mis on paremad keskkonnale ja inimese tervisele. Näiteks, Euroopa Liidu ökomärgis (15 g/l VOC), Nature Plus (1 g/l VOC) ja AFNOR'i NF.
  • Lugege alati silti. Saasteainete heitkoguste vähendamiseks on tehtud märkimisväärseid edusamme eelkõige sisekujunduse valdkonnas. Näiteks, õhku puhastav tapeet nimega Saratech Permasorb, mille on tootnud Saksa firma “Bluecher”, mis puhastab läbi kahepoolse filtreerimisprotsessi seina saastavaid õhuheiteid. Lisateabe saamiseks vt info@bluecher.com või http://www.bluecher.com/en/products-solutions/

 

 

Vähendatud kulud

Loodusliku värvi maksumus ei ole kallim, kui klassikalise värvi oma ja sellel on parem kattevõime, mistõttu kulub seda vähem. Looduslikul värvil on suurepärane kvaliteedi/hinna suhe ja need on ka hästi vastupidavad. 

Mineraalvärv maksab veidi enam, kuid selle pikaealisus võib märkimisväärselt vähendada hooldusvajadust ja võimaldab oluliselt säästa raha (10 kuni 20 aastane eluiga, võrreldes klassikalise värviga , mille eluiga on  kuni10 aastat).

 

Keskkonnakasu

  • Looduskaitse - kemikaalide vähesem kasutamine
  • Inimese tervis - vähem allergiaid ja hingamisteede probleeme 
  • Õhusaaste vähendamine

 

Eco map