Зелени марки

Филтър: A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Покажи всички

TourCert

Интернет страница: www.tourcert.org

 

Системата TourCert CSR за хотели увеличава енергийната ефективност и ефективността на околната среда и по този начин намалява разходите. 

Тя насърчава закупуването на висококачествени еко и местни продукти, предлага справедливи условия на труд и включва както служителите, така и вашите гости. Ние ще превърнем вашите изпълнения на устойчивостта в измерими показатели. В резултат на това ние ще извлечем, заедно с вас, възможности за оптимизация. Чрез използване на уеб инструменти, специално разработени за процеса, вие след това ще създадете своя доклад за устойчивостта.

 

Виж

Travelife

Интернет страница: www.travelife.org/Hotels/Home.asp

Travelife е уеб-базирана международна система за сертифициране на устойчивост, която позволява на доставчиците на настаняване да наблюдават  и самостоятелно да оценяват своята работа, свързана с устойчивостта.

Виж