Зелени марки

Филтър: A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Покажи всички

ISO 14001

Интернет страница: http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso14000.htm

 

Описание на инструмента

ISO 14001 определя 18-те изисквания и 52 контролнио пункта, които са необходими при създаването на система за управление на околната среда (EMS).

Това е доброволна схема.

Виж