Зелени марки

Филтър: A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Покажи всички

Green Globe

Интернет страница: http://greenglobe.com

 

Описание на инструмента

Зелен глобус  се позиционира на пазара като стандарт за управление на устойчивост в туристическата индустрия.

Критериите са както оперативни, така и организационни. Те се организират от 4 теми, които са разделени в критериите. За всеки критерий те са свързани с набор от показатели за съответствие, които позволяват на организацията и на одитора да оценят  нивото на съответствие както с критериите, така и със сертификата.

Виж

Green Key

Интернет страница: http://www.greenkey.global

 

Наградата Зелен ключ  е водещ стандарт за отлични постижения в областта на екологичната отговорност и устойчиво функциониране в рамките на туристическата индустрия. Този престижен сертификат представлява ангажимент от страна на бизнеса, че техните туристически обекти ще се придържат към строгите критерии, предвидени от Фондацията за екологично образование (FEE). Зелен ключ  означава обещание на обекта към неговите гости, че след като са избрали да останат с него, те помагат да се направи разлика на ниво околна среда и устойчиво развитие. Високите екологични стандарти, които се очакват от тези предприятия се поддържат чрез строга документация и чести проверки.

Виж

Green Lodge

Интернет страница: http://www.baatbg.org/green-lodge/38/49

 

Описание на инструмента

Зелена къща е сертификат, който се издава на къщи за гости и малки хотели, които отговарят на устойчивата екомаркировка за туризъм ЕСЕАТ и стандартите за качество Eurogites. Домакини на тези къщи са местни хора, които имат специално внимание към местната природа и култура.

Виж