Keskkonnamärgised

Filter: A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Show All

ECOCAMPING

Kodulehthttp://www.ecocamping.net

Kirjeldus
 ECOCAMPING on EL-i toetusel arendatud ning spetsiaalselt kämpingutele loodud keskkonnajuhtimisvahend (keskkonnamärgis), mille väljatöötamisel kasutati EMAS-i mõningaid elemente, mis kohandati kämpingute vajadustele.  2002. aastal loodi neljast kämpingust ja neljast keskkonnaorganisatsioonist koosnev assotsiatsioon nimega ECOCAMPING, mis väljastab märgist ning on vastutav ECOCAMPING programmi koordineerimise ja arendamise eest.

Vaade

Eco-dynamic Enterprise märgis

Kodulehthttp://www.environnement.brussels/thematiques/ville-durable/le-label-entreprise-ecodynamique

Kirjeldus
 Ecodynamic Enterprise märgis on Brüsseli linna poolt väljaantav keskkonnamärgis, mida saavad taotleda linnas tegutsevad ettevõtted. Märgis annab tunnustust ettevõtete keskkonnahoidlikkusest ning uuenduslikkuest, eriti jäätmekäitluses, energiatarbimises ja liikuvuse korralduses. Lisaks propageerib ja aitab märgis ettevõtetel rakendada etapiviisiliselt standardiseeritud keskkonnajuhtimissüsteeme (nt ISO 14001 või EMAS).

Vaade

EHE – Ehtne ja Huvitav Eesti

Koduleht: http://www.maaturism.ee/index.php?id=ehe-ee

Kirjeldus

Eesti Ökoturismi Ühendus koostöös Eesti Maaturismi Ühingu ja mitmete teiste asjaliste organisatsioonidega käivitas 2001.a. turismitoodete ökomärgistamise süsteemi EHE (Ehtne ja huvitav Eesti). EHE (Ehtne ja Huvitav Eesti) märgis on kõrge keskkonnateadlikkusega ja pärandkultuuri väärtustavate turismiettevõtete teenuste tunnustamiseks, esile tõstmiseks ja turundamiseks mõeldud kvaliteedimärgis. Märgis antakse ettevõtetele, kelle tegevus ja osutatavad teenused lähtuvad rahvusvahelistest ökoturismi põhimõtetest ning aitavad tutvustada Eesti rikkalikku pärandkultuuri. Tegemist on süsteemiga, millega turismiettevõtted vabatahtlikult võivad liituda.

Vaade

EMAS

Koduleht: http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm 

Kirjeldus

EMAS (EL Keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteem) määrus seab nõuded organisatsiooni keskkonnajuhtimissüsteemile. EMAS määruse kohase keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamine on vabatahtlik.

Vaade

Euroopa Liidu ökomärgis majutusasutustele

Koduleht: www.ecolable.eu

Kirjeldus
 Märgise saamiseks peab majutusasutus vastama rangetele keskkonnanõuetele. Märgise nõuded sisaldavad 29 kohustuslikku ning 60 valikulist kriteeriumit.
Kriteeriumite valdkonnad: energia, vesi, jäätmed, kemikaalid, transport, haridus, üldjuhtimine, jt.

Vaade