Keskkonnamärgised

Filter: A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Show All

Green Globe

Kodulehthttp://greenglobe.com

Kirjeldus
 Green Globe on turismiteenuse hindamise, sertifitseerimise ja täiustamise süsteem, mis lähtub Agenda 21 säästva arengu põhimõtetest. Süsteem loodi Suurbritannias 1993. aastal. Green Globe standardi üldine eesmärk on edendada säästva reisimise ning säästva turismi põhimõtteid.  Selleks tuuakse välja konkreetsed eesmärgid, kriteeriumid ja meetmed turismiteenuste erinevates valdkondades, mida turismiarendajad ja -ettevõtted saavad järgida.

Vaade

Green Lodge

Koduleht: http://www.baatbg.org/green-lodge/38/49

Kirjeldus
 Green Lodge® on külalistemajadele ning väikestele hotellidele väljaantav märgis, mis vastab ECEAT (Euroopa Öko- ja Agroturismi Keskus, ingl.k: European Centre for Ecological and Agricultural Tourism) säästva turismi märgise standarditele ning Eurogites kvaliteedinõuetele. Märgise taotlejad on kohalikud ettevõtjad, kes pööravad erilist tähelepanu looduskeskkonna ning kultuuri säilitamisele.

Vaade