Keskkonnamärgised

Filter: A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Show All

ISO 14001

Kodulehthttp://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso14000.htm 

Kirjeldus
 Rahvusvaheline standard (Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni standard), mis esitab nõuded keskkonnajuhtimissüsteemile.
ISO 14001 standardi kohase keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamine aitab organisatsioonil määratleda ning kontrollida oma tegevustest tulenevaid keskkonnaaspekte ja -mõjusid ning seeläbi muuta oma äritegevust keskkonnahoidlikumaks.

Vaade