Parimad näited

Keskkonnahoidlikud hanked

Turism ja keskkonnahoidlikud hanked

Keskkonnahoidlikus hankeprotsessis võetakse hankeotsuse tegemisel arvesse keskkonnaalaseid, sotsiaalseid ja eetilisi kaalutlusi.  Lisaks traditsioonilistele kriteeriumitele (hind, kvaliteet, funktsionaalsus ja saadavus) hangitakse tooteid ja teenuseid keskkonna- ja sotsiaalsete kriteeriumite alusel, St tooteid ja teenuseid, millel on teistega võrreldes väiksem või vähendatud mõju inimtervisele, keskkonnale ja ühiskonnale. Üks keskkonnahoidliku hankeprotsessi olulisi põhimõtteid on  ka olelusringi kulude hindamine. See on meetod, millega leitakse toote või teenuse ostmise kogukulud  nn "hällist hauani". Seda tehakse küsimustega toote iga olelusetapi kohta.  

Keskkonnahoidlikus hankes tuleks läbi mõelda järgmised aspektid:

  • kas hange on üleüldse vajalik;
  • millest tooted tehtud on;
  • mis tingimustes need toodetud on;
  • kui kaugelt need toodud on;
  • kuidas need pakendatud on;
  • kuidas neid kasutatakse;
  • kuidas neist pärast eluea lõppu vabanetakse.

Hankeotsustel võib olla märkimisväärne keskkonnaalane ja sotsiaalne mõju, eriti turismi- ja majutussektoris, milles ettevõtted on tihti surve all importida oma klientide soovide rahuldamiseks kaugetest riikidest suurtes kogustes kaupa, näiteks toitu.

 See sektsioon pakub häid näiteid keskkonnahoidlike hangete vallas.