Parimad näited

Transport

Turism ja transport

Transpordi ja turismi vahel on märkimisväärne sünergia. Arengud tehnoloogias ja madalamad transpordivahendite hinnad edendavad turismi ja turism omakorda annab põhjuse transpordivõimaluste arendamiseks.

Turism on kahtlemata oluline õhuheitmete, eriti kasvuhoonegaaside, tekitaja. WTO Kliimaraporti andmetel moodustavad turismi poolt tekitatud CO2 heitmed 4,9 % kogu maailma CO2 heitmetest ning transport mängib selles suurt rolli.

Reisimiseks kasutatakse erinevaid transpordivahendeid, näiteks autot, rongi, bussi, laeva või lennukit. 2006. aasta uuringu* andmetel on 20-30 % autosõitudest turismireisid. Rongireisidest on 20-40 % ja lennureisidest 60-90 % turismireisid. Globaalselt moodustab turistide transpordi käigus tekkiv CO2 75 % kogu turismisektori CO2 heitest ning suur osa (40%) sellest tekib lendamisel.

Transprdivahendid eritavad suurtes kogustes süsinikdioksiidi (CO2), süsinikoksiidi (CO), süsivesinikke (HC), lämmastikoksiide (NOx), mikroosakesi ning väga ohtlikke aineid nagu benseen, formaldehüüd, atsetaldehüüd, 1,3-butadieen ja plii (paikades, kus pliibensiin on endiselt kasutuses). Iga loetletud reostusaine koos oma sekundaarsete kõrvalproduktidega (nt osoon) võib avaldada negatiivset mõju tervisele ja keskkonnale.

Sellest sektsioonist leiab häid näiteid edendamaks keskkonnahoidlikku transporti majutussektoris.

 *Peeters P (Ed.) (2006) Tourism and Climate Change Mitigation: Methods, greenhouse gas reductions and policies. NHTV Academic Studies No. 6. The Netherlands: Stichting NHTV Breda. 207 p.