Parimad näited

Puhastamine

Head näited koristamisest turismisektoris

 Suur osa vee- ja kemikaalide kasutusest majutusasutustes tuleneb vajadusest külastajate tubasid ja vannitubasid pidevalt koristada. Kemikaalide kasutamist aitavad vähendada:

  • puhastusainete õige doseerimine;
  • säästlikud koristusmeetodid;
  • mikrokiudlappide ja -moppide kasutamine.

 Regulaarne töötajate koolitamine kemikaalide kasutamise alal on väga oluline nii töötervishoiu ja -ohutuse kui keskkonnahoidlikkuse seisukohalt. Koristamise keskkonnamõju saab tunduvalt vähendada valides ja hankides väiksema keskkonnamõjuga puhastusvahendeid, näiteks ökomärgisega (Euroopa Lilleke, Põhjamaade Luik jm) vahendeid. Veekasutuse poole pealt hindavad Gössling et al. (2011), et tubadekoristusele kulub 12 - 47 liitrit vett hotellis veedetud öö kohta.

 Kasutades säästlikke koristusmeetodeid kulub majutusasutustes alla poole sellest vee- ja kemikaalikogusest, mis kulub mittesäästlikke meetodeid kasutades. Näiteks: 

  • vetsupotti puhastades saab hoida kokku kuni 9 liitrit vett hotellis veedetud öö kohta, kui kahe täis paagitäie asemel lasta vett peale kasutades kaksiksüsteemiga vetsupoti madalama veehulgaga režiimi (u. 3 liitrit), see moodustab umbes 7 % koristamise ajal kulutatud veetarbimisest;
  • kui koristamise ajaks kraan kinni keerata selle asemel, et see 90 sekundiks jooksma jätta, on võimalik säästa 5 kuni 20 liitrit vett, mis moodustab kuni 15 % koristamise ajal kulutatud veetarbimisest;
  • kasutades märgade moppide asemel mikrokiudmoppe on võimalik vähendada vee- ja kemikaalikulu 95 % võrra (Espinozal et al., 2010);
  • võttes kasutusele parimad koristuspraktikad on võimalik vähendada kemikaalikulu vähemalt 50 % võrra.

 See sektsioon annab ülevaate headest näidetest koristamises, mis võimaldavad vähendada vee- ja puhastusvahendite kulu ning negatiivset keskkonnamõju.