Säästlik ja väikese keskkonnamõjuga koristamine

Esimese asjana koristuse keskkonamõju vähendamiseks tuleks majutusasutuse juhtidel hankida keskkonnahoidlikud koristusvahendid:  mikrokiudlapid ja -mopid ning ökomärgisega või vähem kahjulikud puhastusvahendid. Õpetades töötajaid kemikaalidega õigesti ringi käima ja efektiivselt koristama ning investeerides kemikaalivabadesse koristusvahenditesse saab kemikaalikulu märgatavalt vähendada. Töötajate puhastuskemikaalide alane koolitamine peaks sisaldama töötervisehoiu ja -ohutuse ning keskkonnahoidlikkuse teemasid. Majutusasutus peaks koostama (ja regulaarselt uuendama) kirjaliku nimekirja kasutatavatest puhastuskemikaalidest ning tööandja peaks tegema kindlaks, et töötajate jaoks on olemas selged ja lihtsasti arusaadavad doseerimis- ja kasutusjuhised põhiliste hoiustamis- ja kasutuspaikade läheduses. 

 Töötajatele peaks esmase kemikaalidealase koolituse korraldama esimese töötatud kuu jooksul ning edaspidi peaks regulaarselt korraldama järelkoolitusi. Suured hotellid, näiteks The Savoy Londonis, korraldavad igapäevaselt teabetunde, kus arutatakse erinevaid teemasid, sh kemikaalide kasutamist. Eriti olulised aspektid koristamisel on õigete puhastusvahendite kasutamine erinevateks töödeks; õige doseerimine; säästlike koristusmeetodite kasutamine, mis minimeerivad vee- ja kemikaalikulu. Sellisteks näideteks on:

 • Vetsupotti puhastada ühe veetõmbega pärast seda, kui puhastusvahend on mõnda aega vetsupotti seisma jäetud.
 • Kui kontsentreeritud puhastusvahendeid ei lahjendata vastavalt juhistele, muutub puhastamine liiga vahendirohkeks ja ebaefektiivseks.  Samuti  hakkavad pinnad liigse puhastusvahendi tõttu enam mustust koguma. Seetõttu võiks ideaalis paigaldada automaatne doseerimissüsteemi. Kui doseerimissüsteem puudub, võiks lisaks koolitamisele märkida korduskasutatavatele pihustipudelitele selge joonega, kui palju pesuvahendit  panna. Lahjendamisel tuleks arvesse võtta ka vee karedust.
 • Korrektselt lahjendatud puhastusvahend tuleks kanda otse puhastatavale pinnale ning pärast juhendis määratud ajavahemikku pühkida see märja lapiga ära. Kraane ei tohiks koristamise ajaks jooksma jätta.
 • Kui vähegi võimalik, peaks lõhnaainete kasutust vältima, näiteks külastajate tubades ei tohiks regulaarselt kasutada õhuvärskendajat.
 • Pariisis, Gavarni hotellis kasutatakse tualetis ummistuste vältimiseks ökomärgistatud vahendit, mis sisaldab ummistusi ennetavaid ensüüme. Seeläbi välditakse ummistusi ning ummistuste puhastamiseks mõeldud kangete keskkonnale kahjulike kemikaalide kasutamist.

 Kemikaalide kasutamise jälgimine ja sellekohase arvestuse  pidamine  on hea kemikaalikäitlemise puhul oluline. EL ökomärgise hotellide kriteeriumite nõuete kohaselt peavad asutused esitama deklaratsiooni, milles loetletakse kõik nii ökomärgisega kui ilma märgiseta puhastusvahendid, mida asutuses kasutatakse (kilogrammides). Asutuse juhtkond peaks:

 •  auditeerima majapidamistoimingutes kasutatud tarbekaupade, kemikaalide ja ohtlike materjalide tarbimist ja ligipääsu;
 • valmistama ette mõõdetavate ja plaanipäraste sihtmärkidega tegevusplaan, et vähendada materjalide ja kemikaalide kasutamist ning integreerida keskkonnakaalutlused ostuprotseduuride hulka;
 • määrama ressursid ja vastutused ja koolitama töötajaod, et tagada tegevuskava nõuetekohane rakendamine;
 • pidama arvestust kõigi ostetud kemikaalide liikide ja koguste kohta, sh märkima, kas need on ökomärgistega;
 • Pidama kontrolli jäätmekäitluse üle, eriti jäätmete liigiti kogumise ja ringlusessevõtu osas;
 • kasutama prügikaste, mis ei vaja eraldi kilekotti;
 • eraldama jäätmed külaliste tubadest erinevatesse prügikastidesse, mida on võimalik hiljem lihtsamalt sorteerida.

 Keskkonnakasu

 • Vee kokkuhoid

Vetsupottide puhastamise ajal kasutades väikest loputust ( 3 L ), suurema asemel võib säästa kokku umbes 9 L külastuse pealt, moodustades ligikaudu 7% heade tavade veetarbimisest. 

Puhastamise ajal kraanide väljalülitamine võib säästa 5-20 L vett.  

Niiskete moppide asemel võiks kasutada mikrokiust moppe, mis vähendaksid vee ja kemikaalide tarbimist 95% võrra

 • Kemikaalide vähene kasutamine- heade tavade kasutamine võib vähendada kemikaalide tarbimist vähemalt 50%

 

Vähendatud kulud

Tõhusa ja vähese mõjuga puhastamisvõtete rakendamine vähendab  hotellis vee ja kemikaalide tarbimist ja seega vähendab ka üldisi hoolduskulusid. 

 

Ökokaart