Veeaudit ja võrdlusuuringud

Mõõtke regulaarselt veekasutust (nt kord kuus) ja koostage inventuur peamistest vett kasutatavatest seadmetest. Arvutage veetarbimine ühe ööbimise kohta erinevatel aastaaegadel. Seejärel tuleks kindlaks määrata veetarbimise vähendamise prioriteetsed meetmed. Seda tuleks teha kõikides tubades.

 Veetarbimise arvutamine külalise kohta on lihtne:

CGN = (CT x1000)/NGN

CGN

Tarbimine (L) ühe külalise öö kohta 

CT

Kogutarbimine m3 arvestusperioodil (kommunaalarvestuse või veemõõturite lugemid)

NGN

Külaliste ööde arv, sama arvestusperioodi jooksul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eri tüüpi majutusettevõtete juhid võivad teha veeseadmete auditi, et võrrelda seadmete veetarbimise andmeid ning selle alusel koostada veebilansi. Sissetuleva vee puhul puhul saab vaadata aastast veetarbimist arvete pealt (tuleks kasutada tegelikke, mitte hinnangulisi näitajaid). Kraanide ja duširuumide voolukiirust saab kergesti mõõta järgmisel viisil: 1) Keerake kraan või dušš täisvoolu peale; 2) asetage teatud mahuga konteiner (näiteks 5L) veevoolu alla; 3) vaadake, mitu sekundit kulub konteineri täitmiseks  märgitud märgini 4) arvutage vooluhulk kasutades järgnevat valemit:

F = (V/t) x 60

F

voolukiirus

L/minutis

V

vee kogus konteineris

L

t

konteineri täitmiseks kulunud aeg

sekundites

 

 

Keskkonnahüved

  • Energia säästmine

Iga m3 kuuma vee tarbimise vähendamise korral, säästame umbes 52 kWh energiat, eeldades, et vett kuumutatakse 45 ºC-ni.

  • Vee säästmine

Veetarbimise seire ja aruandlus on kindlaksmääratud eesmärkidega veemajaduskavade lahutamatu osa, mis võib aja jooksul oluliselt vähendada veetarbimist. 

 

Vähendatud kulud

Näiteks, kui vee- ja kanalisatsioonihind kokku on  2,50 eurot m3 kohta ning kui tavapärane  100-kohalise toaga hotell kasutab toa kohta 200 L vett ööbimise kohta, siis  vähendades oma tarbimist 5% võrra, säästaks hotell 913 eurot aastas.

 

 

Video

Selle video kasutamise loa andis  The Travel Foundation.

Ökokaart