Basseini hooldus

Ujumisbassein kasutab enamasti suures koguses vett.

Basseinide puhul on välitingimustes, soojendamata ja looduslikud basseinid kõige väiksema keskkonnamõjuga variandid. Vajaduse korral, eriti suhteliselt lühikese kasutusperioodiga välibasseinide puhul on parimaks võimaluseks loodusliku basseini paigaldamine. Välisbasseine saab suhteliselt kergesti ümber ehitada looduslikeks basseinideks.

 

 

Basseini ümber võiks paigaldada drenaažibarjääri, et kokku koguda ja ringlusesse võtta üle basseini ääre voolav ja pritsiv vesi. Et kasutada vähem kloori võib paigaldada osoonigeneraatorid või ultraviolettkiirguse (UV) süsteemid. Basseinivett saab (eel)soojendada lihtsasti paigaldatavate päikeseenergial põhinevate soojusenergia torudega või soojuspumbasüsteemidega ning ventilatsiooni soojatagastussüsteemidega, mis on paigaldatud väljatõmbeventilatsiooni õhust soojuse tagastamiseks. Purskkaevude juurde võiks paigaldada liikumisandurid, et purskaevud sel ajal välja lülitada, kui läheduses kasutajaid pole.

Basseini voolava vee mõõtmiseks võiks paigaldada eraldi mõõdiku, mis võimaldab jälgida olukorda ja tuvastada probleeme. Uuringud on näidanud, et enamik juhte ei suuda esitada üldkasutatavate ujumisbasseinide kohta iga-aastaseid veetarbimise andmeid. Vesi, energia ja kemikaalide tarbimise mõõtmine ja võrdlusuuring on seetõttu basseini/ majutuse juhtide jaoks vajalik tegevus ja peaks saama parimaks tavaks.

 

 

 

 

 

 
Basseini katte kasutamine, temperatuuri hoolikas reguleerimine, kemikaalide õige doseerimine, vee optimaalse taseme hoidmine ja filtrite korrektse toimimise tagamine võib oluliselt vähendada vee ja energiakulu. Tagasivoolu vett saab filtreerida ja kasutada niisutamiseks.  Integreeritud sise-basseinide HVAC-süsteemide hoolikas (automaatne) juhtimine võib vähendada kütteenergia tarbimist ning vee filtreerimise kaudu  (käsitsi, põhinedes vee kasutusmääral, või automaatselt veekvaliteedi seire alusel) võib vähendada ka elektrienergia kasutamist, eriti kui see on kombineeritud kiirust muutvate pumpadega.
 
Basseini ala korrapärane pühkimine ja nõue, et kasutajad astuksid enne basseini minekut läbi jalavanni aitavad vähendada desinfitseerimise vajadust. 
 
 
 

  Keskkonnakasu

  • Energia säästmine
  • Vee säästmine

Aurustumise vähendamine võib aastas kokku hoida kuni 370 m3, vee pumpamine tagurpidi läbi filtrite kuni 550 m3, vee filtreerimise protsessid kuni 500 m3 ja duššid kuni 520 m3 vett aastas. 

  • Kemikaalide vähene kasutamine

Filtreerimise ja desinfitseerimise nõuetekohane kontroll võib märkimisväärselt vähendada kloori (näiteks, naatriumhüpokloriti) kasutamist. Basseini vee UV-desinfektsioon võib vähendada kloori kasutamist kuni 30% võrra ja vähendada täiendava vee vajadust, mis on vajalik kloori kõrvalsaaduste lahjendamiseks.

 

 Vähendatud kulud

1000 m2 maa-alal asuva 25-meetrilise basseini puhul võiks heade majapidamistavade ja lihtsate uuenduste nagu muutuva kiirusega pumpade ja soojusvahetite korral olla energiasääst vahemikus 50 000 kuni 85 000 eurot aastas, enerigahindade 0,06-0,10 eurot kWh kohta.

 

Vee kokkuhoiuga seotud majanduslik kasu on väiksem kui energiasäästust saadav kasu. Kui vee hind on 2,50 eurot kuupmeetri kohta, tähendaks iga-aastane vee kokkuhoid 25-meetrilise basseini puhul ligikaudu 2000 m3, mis oleks omakorda peaaegu 5000 eurot aastas. 

 

Video

 Selle video kasutamiseks on andnud loa  The Travel Foundation.

 

Ökokaart