Veesüsteemi ülevaatus ja hooldus

Kontrollige oma seadmeid regulaarselt. Tehke majapidamiskontroll kraanidele, tualettidele ja äravooluklappidele ning tehniline ülevaatus ventiilidele, torudele, torude insolatsioonile, aeraatoritele ja seadmetele nagu soojusvahetid.  Remontige või vahetage välja kahjustatud seadmed. 

 Veesüsteeme ja -seadmeid tuleks kontrollida vähemalt iga kuue kuu tagant, sealhulgas ka kõiki tarvikuid (Business Link, 2011). Erilist tähelepanu pöörake järgmistele kohtadele:

  • tualettpumbad
  • kõik kraanid
  • basseini äravooluklambrid
  • pissuaaride loputuse kontrollsüsteemid
  • HVAC ahelad (eriti soojusvahetid)

Väiksemates ruumides võivad inspektsioone viia läbi juhid või puhastustöötajad. Puhastustöötajad peaksid olema välja koolitatud nii, et nad oskaksid märgata puhastustööde käigus erinevaid lekkeid ja teeksid ka nende kohta aruande.  Lekkivad tualetid on väga levinud, kuid neid on raske avastada. Tualettveele võib lisada toiduvärvi, et oleks võimalik leket paremini näha.  Veemõõtjaid saab kontrollida ka õhtul hilja (~00:00) ja hommikul vara (~05:00), et tuvastada ootamatuid veetarbimisi madala tarbimise ajal, mis võivad viidata lekkele.

Suuremates ruumides võib lekete avastamiseks vaja minna keerukamaid meetodeid, kuna tegemist on suuremate torustiku võrgustikega. Meetodid hõlmavad lekete detektorkaablite ja väga imavate teipide kasutamist väikeste lekete tuvastamiseks (EC, 2012).

 

 

Paigaldamise ajal või suurte ruumide ulatuslikuks renoveerimiseks võib paigaldada ka veetorustiku jaoks eraldi automaatsed detektorkaablid või "vee kaitsed", mille abil saab vältida ootamatu veevoolu tekkimist.  Veekaitsmed suudavad tuvastada pidevat madalat voolu, mis on kuni 2 L tunnis.

 

 

Keskkonnakasu

  • Vee kokkuhoid lekete avastamise tõttu

 

Vähendatud kulud

Vee voolukiirused ja igapäevased/aastased raiskamised erinevat tüüpi leketest

Lekke kirjeldus 

Voolukiirus

Igapäevane veekadu

Iga-aastane veekadu

Aastane kadu

 

L/min

L/hour

L

m3

EUR

Üks tilk sekundis

0.003

0.17

4

1.5

2.92

Drips break to stream

0.063

3.8

90

33

65.70

1.5 mm diam. voolus

0.22

13.3

320

117

232.36

3 mm diam. voolus

0.68

41

985

360

719.06

6 mm diam. voolus

2.43

146

3500

1 278

2 555.00

Allikas: Derived from data in Cridge (2000).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ökokaart