Veetorude isolatsioon

 

 
Kõik veetorud peavad olema piisavalt soojustatud, et vähendada energiakadusid soojusülekande ajal. 
 
Torude soojuskaod on proportsionaalsed torude sees oleva vee ja seda ümbritseva temperatuuri vahelise erinevusega.  Vesi, mis on 20 ºC,  kaotab 60 ºC juures kaks korda rohkem kuumust, kui vesi, mis on  40 ºC. Seetõttu on vee temperatuuri alandamine tõhus meede kütteenergia vajaduse vähendamiseks.  Vesi, mis on  40 ºC on hotellide numbritubades piisav ning osades riikides on äri- ja avalikes hoonetes lubatud maksimaalne lubatud temperatuur riiklikul tasemel reguleeritud. Sooja vee ja keskküttesüsteemide jaoks tuleb paigaldada eraldi katla süsteemid, et vältida sooja vee ülekuumenemist.  Üks oluline hea tava on kõigi soojaveetorude piisav soojusisolatsioon. 

 

Kuigi elektrisäästu seisukohast on parem vett mitte väga kuumaks kütta, on siinkohal hädavajalik viidata Legionella bakterite tekke riskile madala temperatuuriga veeküttesüsteemides. Bakter Legionella pneumophila tekitab makkushaigust legionelloosi ehk leegionärihaigust, mis avaldub iseparaneva gripitaolise palavikulise haigusena või ägedalt kulgeva kopsupõletikuna. Legionella bakterite tekke vältimiseks, tuleb kindlaksmääratud võimsust ületavaid veesüsteeme kuumutada vähemalt perioodiliselt kuni 60 ºC-ni. 

 

Keskkonnakasu

  • Energiasäästmine

 

Vähendatud kulud

  • 20 mm isolatsioon võib vähendada soojuskadu peaaegu 400 kWh aastas, iga torustiku meetri pealt, mis on läbimõõduga (5cm).

Ökokaart