Paber- ja kartongjäätmete käitlemine

Paber- ja kartongjäätmed (sh kartongist pakendid) tekivad praktiliselt kõikides elu-ja ärivaldkondades. Näiteks 80% kontorijäätmetest moodustab paber- ja pappjäätmed. Tavalised paberjäätmed on kontoripaber, papp- ja kartongpakendid (karbid jne), vanad ajalehed/ajakirjad, ümbrikud ning brošüürid ja pehme paber (salvrätikud, paberrätikud jne). 

Paberijäätmeid on tavaliselt lihtne eraldi koguda. Kui toodetud paberi- ja kartongijäätmete kogus on väike, siis on kasulik neid koguda segapaberina (ühes konteineris). Kui mõndasid jäätmeid, nt näiteks papp-pakendid on tekkinud suuremates kogustes, siis on kasulikum neid koguda eraldi konteinerisse, kuna puhtal papil on suurem väärtus ja majanduslikult on seda kasulikum edasi müüa. Konsulteerige oma jäätmekäitlusettevõttega, et leida sobivaid lahendusi.

Tavaliselt ei peeta pehme paberi eraldi kogumist otstarbekaks, kuna sellised jäätmed on tavaliselt märjad ja määrdunud. Seetõttu oleks kasulik neid viia segaolme konteinerisse. Kui ettevõte kogub eraldi biojäätmeid, siis võidakse väikses koguses pehmepaberi jäätmed panna biojäätmete prügikasti.

Paber- ja pappjäätmete puhul on mahu vähendamine enne jäätmevedu väga kasulik ( näiteks tuleb pappkarp enne lahti võtta ja väiksemaks pressida). Suurematel ettevõtetel võiks võimaluse korral olla paberi ja papi pressimiseks eraldi masin.

 

 

Keskkonnakasu

  • Jäätmetekke vähendamine -  Paberjäätmete ringlusessevõtmine võimaldab säästa loodusvarasid, näiteks energiat, vett ja puitu.

Ökokaart