Hotelli keskkonnaprogramm

Keskkonnakaitse peaks olema igaühe jaoks tähtis ja hotelli sektor ei ole erand.  Hotellid saavad keskkonnakaitsesse panustada läbi järgmiste tegevuste:

  • Keskkonnategevus kava koostamine - sellesse tuleks kaasata kogu personal, looge keskkonnatöörühm
  • Viige töötajate seas läbi küsitlus, et hinnata keskkonnaprogrammi tegevuste tulemuslikkust. (Pöörduge julgelt toe ja nõu saamiseks ekspertide poole, mis aitab muuta teie programmi edukamaks. 
  • Määrake kindlaks indikaatorid ja seadke sihid. Nagu vanasõna ütleb: " Mida ei saa mõõta, ei saa ka juhtida". Indikaatorid võivad olla nii absoluutnäitajad nagu vee ja energia tarbimine , aga kasulik on arvutada indikaatoreid ka suhtarvudena, nt ööbimise kohta, mis annab kergemini võrreldava tulemuse.
  • Kommunikeerige oma keskkonnategevusi ja jätkusuutlikku lähenemist ka väljapoole,  näidates oma keskkonnapõhimõtteid hotelli fuajees kui numbritubades.
  • Taotlege keskkonnamärgist, et tunnustada oma tehtud jõupingutusi ja tugevdada hotelli keskkonnaalast tegevust. Olulised on rahvusvahelised keskkonnamärgised turismisektorile: Green Key ja ELi ökomärgis, Green Globe jt. Loe täpsemalt turismisektori keskkonnamärgiste kohta
  • Edendage kohalikke keskkonnakaitsemeetmeid,sest looduspärand on ka üheks piirkonna tõmbenumbriks. 
  • Osalege läheduses asuvate koolide keskkonnateadlikkuse tõstmises (puude istutamine, looduse teemalised näitused).
  • Aidake kaasa oma piirkonna loodus- ja keskkonnategevuste arendamisele (partnerlus ühingutega).
  • Kliendid mängivad olulist rolli turismiettevõtete keskkonnategevuse tulemuslikkuses. Kuna klientide käitumine hotellis mõjutab hotelli keskkonnamõju (vee- ja energia tarbimine, jäätmed jne), on oluline kliente kaasata  hotellide keskkonnapõhimõtete koostamise ja hindamisega seotud tegevustesse.  Seda on võimalik saavutada läbi küsitluse keskkonnameetmete rakendamise kohta hotellis (kuivõrd kliendid lähevad kaasa nende soovitustega, mdia hotell neile teeb oma keskkonnamõju vaähendamiseks) saates sellega selge sõnumi ilma keskkonnaalase moraalilugemiseta.

 

Video

Selle video kasutamise loa on andnud  The Travel Foundation.

 

 

Ökokaart